Man våknet lørdag morgen til en interessant artikkel i Drammens Tidende om Drammens rådmann. Jeg tenkte, slik skal en lokalavis engasjere seg, og sånn skal en politisk redaktør formulere seg. Modig og tydelig.

Mandag kom ordfører og gruppelederne i flere partiet med et tilsvar, og jeg tenkte ja, ja, det ble vel litt for drøykost sånn plutselig.

Etter å ha lest innlegget er inntrykket at her er det nok i første omgang et ønske om å bevare eksisterende fred og fordragelighet, og kanskje vurdere påstandene litt etter litt.

Som avisleser har man ikke kunnet unngå å registrere at det etterlyses fremdrift og utvikling både her og der, fra mange hold. Samtidig som man forundres over alle bevegelsene og flyttingene i det politiske miljøet. Det virker rett og slett som om det er noe som skurrer.

Å avvise avisens påpekninger på strak arm virker derfor bare dumt. Som kjent- ingen røyk uten ild. I stedet for å skyve saken under teppet, plikter den politiske ledelse å vurdere den grundig. At Drammen, der mye har lyktes, trenger nytenkning og fremdrift blir dessverre mer og mer klart.

Man kan ikke unngå å tenke på sin egen tid i kommunens ledelse, med slagkraftige og visjonære Anders Solheim som rådmann, en strateg av rang. I de regelmessig to dagers strategikonferansene, på hotell langt av lei, der ledergruppen og rådmannens stab deltok, ble det tenkt utvikling så det holdt.

Rådmannen hadde stor respekt for politikerne og de kommunale spillereglene, men mer enn en gang på våre møter kom han med følgende postulat: «Det er vi som satt til å tenke utvikling, politikerne er jo hentet inn fra gaten». Som en morsomhet. Og for å oppildne oss kommunaldirektører. Sagt på fleip, men det ligger noe her, i den lei avisen tar opp. Rådmannens halvårlige todagers lederkonferanser, der også fagsjefene og ledere lenger ned i systemet deltok, var ellers av stor betydning for kommunens samkjøring og gode utvikling.

Ledelse er et krevende fag, hvor det er lett å snuble. Å administrere en kommunesammenslåing er en ting, der det stort sett dreier seg om å legge to og to sammen. Å lede utviklingen av en stor kommune mot nye høyder krever noe ganske annet, bl.a. visjonær kreativitet, evne til strategisk tenkning, påvirkningskraft og dristighet. Altså mer eller mindre som DTs politiske redaktør formulerte det: «rådmannen må skape en kommuneadministrasjon som brenner av innovasjonslyst og ivrer etter å sette Drammen på kartet igjen».

LES OGSÅ: