Helt siden 12. november har barn og unge i Drammen vært underlagt et av de strengeste smittevernregimene i landet.

Hvis vi regner med månedene med full nedstengningen etter 12. mars i fjor, har skoleelevene i Drammen levd under sterkt inngripende tiltak i snart ett år. Det betyr mye hjemmeskole, avslåtte kameraer, ekstremt mye ansvar for egen læring, lite sosial aktivitet og få muligheter til å bli sett.

Fagmiljøene har slått alarm om konsekvensene nedstengningen har på barn og unge, blant annet økning i spiseforstyrrelser. Og rapporter og forskning viser at risikoen for vold og mishandling øker. Den bare rapporteres sjeldnere.

Derfor er det urovekkende at tusenvis av skoleelever nå går inn i enda en uke på rødt nivå, og usikkerhet om hva som skjer videre. Som både Barneombudet og en ekspertgruppe nedsatt av Utdanningsdirektoratet påpeker: Rødt nivå skal være en kriseløsning, begrenset til maks 14 dager av gangen uten ny vurdering. Og tiltaksbyrden for barna må vurderes fortløpende og stå i forhold til smittesituasjonen.

For skoleelevene i Drammen synes hjemmeskole ikke lenger å være en kriseløsning. Snarere oppleves det som den nye normalen. Til og med elever som har taklet og likt hjemmeskole godt, begynner nå å slite. Som en mor skriver til Drammens Tidende: «Det begynner å gå på helsa løs, også for de barna som lever i trygge hjem». Hun var bekymret for 9-åringen etter at kommunen før helgen gjorde helomvending fra planen om å gå over til gult nivå til likevel å fortsette på rødt.

Drammen kommune kunne fulgt den nasjonale forskriften som ble vedtatt søndag kveld og lagt seg på gult nivå. Likevel valgte kommunen å fortsette på det strengeste nivået. Dette til tross for at ordfører Monica Myrvold Berg har vært pådriver for at regjeringen skulle samordne tiltakene i de 15 kommunene som nå er stengte ned som følge av virusutbruddet i Nordre Follo. Og til tross for at både elever og lærere hadde brukt store deler av fredagen til å forberede gult nivå fra og med mandag denne uken.

Det er i det hele tatt lite som tilsier at skolene i Drammen skal ligge på rødt nivå. Smittenivået er nå lavt, de strenge tiltakene har vart altfor lenge og tiltaksbyrden for barna er svært høy. Det var også dette som lå til grunn for kommunens beslutning om å gå over til gult nivå før helgen.

Istedet kan det virke som kommunen ble grepet av panikk da nyheten om den britiske mutanten kom og hastebestemte rødt nivå. Situasjonen var på dette tidspunktet uavklart, men med litt mer is i magen kunne man ha avventet regjeringens endelige beslutning, og holdt fast på gult nivå.

Ifølge kommunalsjefen for utdanning Thomas Larsen Sola var ikke endringen problemfri, fordi skolene allerede hadde omorganisert klasserom og forberedt elever og lærer til en annen skolehverdag.

Da det ble klart at den nasjonale forskriften tilsa gult nivå, var det plutselig ikke like lett å snu seg rundt. For utenforstående virker det merkelig at man kan snu seg raskt rundt den ene dagen, men ikke den andre.

På kommunens pressekonferanse søndag kveld uttalte leder i smittevernteamet Madli Indseth at det «ikke nå er tidspunkt for å endre det tilbake igjen» og svarte at siden skolene har vært på rødt nivå lenge, så blir det ikke vanskelig å viderefører dette.

Men rødt nivå i skolene er for inngripende i barns liv til å blir et spørsmål om praktiske hensyn. De må ha en svært god og faglig begrunnelse, og ikke noe man bare lar skure og gå, først én uke og så én uke til. Prisen mange barn og unge betaler både på kort og lang sikt kan bli høy, særlig i en kommune som fra før sliter med store sosiale forskjeller og høy barnefattigdom. Til sammenligning har Oslo, som har langt høyere smittepress, kjørt på gult i grunnskolen inntil de denne helgen måtte over på rødt.

Smittevernsteamet og kommuneoverlegen har stor innflytelse på beslutningene om hvilke tiltak som gjelder i kommunen. Når det gjelder skolene har de enda større makt, fordi disse beslutningene tas av smittevernsrådet alene og er ikke innom de folkevalgte vedtaksorganene. Derfor er det ekstra viktig at begrunnelsene er logiske, godt begrunnet og gjort i forståelse med innbyggerne.

Fortsatt rødt i nivå i skolene i Drammen nå virker verken godt begrunnet, innenfor intensjonen i regelverket eller i forhold til smittenivået. Og verst av alt risikerer vi at byrden blir for tung å bære for mange barn og unge. Kanskje ligger det en løsning i å innføre ulike nivåer i kommunen avhengig av smittenivå i de ulike kommunedelene? Med mindre det oppdages en britisk mutant i løpet av uken. Da er vi brått over på rødt nivå igjen.

Uansett, skoleelevene i Drammen kan ikke lenger fortsette på rødt nivå slik situasjonen er nå, eller som et føre var-tiltak. Dette kunne vært endret allerede i dag. Hvis man hadde villet.

Les også: