Medieoppslag om situasjonen i Strømsgodset kan etterlate inntrykk av at det er Drammenspatriotenes posisjon som på en eller annen måte begrenser lagets sportslige satsing nå rett før sesongstart.

Siden det går en grense for hva patriotisme og patrioter også kan tåle og tie om, ønsker vi derfor her å informere om vårt engasjement i Godset, om hvorfor vi gikk inn og hvorfor vi allerede i november 2018 meldte at vi ønsket å avslutte ved avtalens utløp 31.12.20.

Da Drammenspatriotene engasjerte seg i 2005, spilte Strømsgodset i 1. divisjon. Toppfotballens kasse var tom, gjelda betydelig og kreditorene mange og utålmodige. Byens stolthet lå nede – til fortvilelse og skam for klubben, byen og regionen.

Vi dannet Drammenspatriotene AS og reddet klubben fra å gå konkurs.

Etter den økonomiske redningsoperasjonen, fulgte opptur med sportslig suksess, cupmesterskap i 2010, spill i Europa og seriemesterskap i 2013. Resultatet var fotballopplevelser som bygde merkevaren Godset og bidro til omdømmebygging både av klubben og byen.

Å bevare en av byens viktigste merkevarer, var motivet vårt for å gå inn.

I Drammenspatriotene hadde vi den gang et tidsperspektiv på tre til fem år. Risikobildet på det tidspunktet var ganske oversiktlig. Godsets budsjett var på 15–20 millioner, og i 2006 cirka 30 millioner kroner.

Det viste seg etter hvert at situasjonen var mer krevende enn vi var klar over og ble informert om. Ganske umiddelbart måtte vi derfor bidra med mer penger enn forutsatt for å betale forfalt gjeld, blant annet til det offentlige. I 2006 ble avtalen reforhandlet og inngått på nye premisser, fordi behovet for midler viste seg å være mer omfattende.

Avtalen utløper 31. desember 2020. Allerede 24. november 2018 varslet Drammenspatriotene at vi ikke ønsket engasjement i klubben utover avtalens varighet. En av årsakene er at risikobildet har endret seg mye siden 2005. Toppfotballens budsjett er mer enn tredoblet, samtidig som de årlige driftsunderskuddene er betydelige – og må dekkes inn.

Fra 2005 til 2011 gikk driften med underskudd på opptil 10–12 millioner kroner per år. Stadige økonomiske overføringer fra Drammenspatriotene-/investorene bidro til å dekke over den underliggende økonomiske utfordringen, og hvert år ble det ettergitt gjeld for at klubben skulle greie å innfri kravene til lisens.

I samme periode ble det investert betydelig i spillerstall og infrastruktur. Ikke én krone ble tilbakeført til Drammenspatriotene.

Les også

Eierne må involvere seg. Godsets fremtid står på spill

Fra 2011 bidro inntektene fra spillersalg betydelig til økonomien i selskapet og klubben. Salg av spillere som Marcus Pedersen, Stefan Johansen og Anders Ågenes Konradsen bidro til at driftsunderskuddet kunne dekkes, og at det ikke lenger var nødvendig å tilføre mer kapital.

Spillersalginntektene og lagets sportslige suksess gjorde det etter hvert også forsvarlig å føre noen av de innskutte midlene tilbake til Drammenspatriotene. Regnskapsteknisk måtte dette føres som konsernbidrag.

Vi i Drammenspatriotene er enig i at forslaget til ny organisasjonsmodell for klubben som nylig ble fremlagt både er spennende og interessant. Forhåpentligvis kan en slik skissert modell bidra positivt til å bygge klubben videre. Vi i Drammenspatriotene er derfor også innstilt på å «tilbakelevere» klubben tidligere enn 2006-avtalen skulle tilsi.

2006-avtalen fastslår imidlertid at fremtidige inntekter av spillersalg skal deles likt mellom Drammenspatriotene og Strømsgodset Toppfotball når avtalen utløper.

Drammenspatriotene har som kjent bidratt til å bygge verdier ved å investere i spillere og ved å selge spillere som i fremtiden vil kunne generere store inntekter. Vi mener derfor det vil være unaturlig at nye investorer skal tjene penger på de spillerverdier som Drammenspatriotene allerede har skapt.

Etter at SIF Toppfotball har avholdt sitt årsmøte 20 februar, og etter det vi forstår også har valgt ny ledelse, vil Drammenspatriotene umiddelbart invitere til sluttforhandlinger, slik at fremtidig organisasjonsmodell kan iverksettes tidligere enn 2006-avtalen i utgangspunktet legger opp til. Vi vil i disse forhandlingene fremlegge konkrete forslag til hvordan Drammenspatriotenes interesser vil kunne ivaretas uten at det begrenser Strømsgodsets muligheter.

For å forsøke å stoppe «ryktebørsen» kan vi allerede nå slå fast at vi ikke kommer til å gjøre krav på i nærheten av vår avtalte 50 prosent andel slik den fremkommer i 2006-avtalen. Vi kommer imidlertid til å foreslå en modell der vi tilgodeses med en liten del av fremtidige inntekter (eller tilgodehavende om man vil) av de verdier vi har vært med på å skape dersom Godset lykkes økonomisk. Og kun da.

Redningsaksjonen i Godset har vært mer krevende, mer langvarig og langt dyrere enn vi regnet med da vi gikk inn i 2005. Samtidig har vi hatt gleden av å få være med på store fotballopplevelser og en merkevare- og omdømmereise for klubben, byen og regionen.

Vi heier fortsatt på Godset og alle som viser klubben ekte kjærlighet.