La oss anta at ny vei fra Konnerud, ny konnerdnedføring, en dag er i boks. Da blir det mye mer interessant å ta den egentlige diskusjonen som ligger bak, den diskusjonen som allerede nå av kritikerne kalles «Nei til blokker på Konnerud». Jeg antar at ordet drabantby også vil dukke opp i diskusjonen før eller siden.

Hvorfor skal ikke Konnerud ha høyhus, sånn egentlig?

I Drammen kommunes Arealplan pkt. 6.1 Byform og byggehøyder står det: «For å bygge opp under utvikling av fremtidens kollektivsystem og styrke og markere bydelssentrene som har behov for det, åpner planen for vurdering av større byggehøyder enn forrige kommuneplan gir rom for, men lavere enn hovedknutepunktet på Strømsø, ved Konnerud senter og Åssiden/Travbanen (i forbindelse med planprosess).»

Det er ikke idiotisk at politikerne ønsker å styrke og markere bydelssentrene på Konnerud (og Åssiden). Det er en heller en anerkjennelse. At man må bygge oppover og ikke utover er naturlig i et sentrum (bydelssentra). Det er også spennende at en slik utvikling skal «bygge opp under utvikling av fremtidens kollektivsystem». Her har faktisk politikerne gjort sin jobb, pekt i en retning og lagt noen føringer (selv om fremtidens kollektivsystem er noe svevende).

Konnerud sentrum finnes i litt bredere skala rundt Konnerudsenteret. Problemet er at det ikke er sentrum nok for folk, behovene dekkes ikke, man drar til byen for det meste unntatt dagligvarer. Konnerud har definitivt et behov for å styrke sitt bydelssentrum.

Kolbotn er et område som på mange måter ligner litt på Konnerud, men de er flere år foran. Der også en bebyggelse preget av eneboliger, rekkehus og småhus som til slutt svellet langt utover, men uten noe definert sentrum. Det går fint an å bygge sju etasjer (som i Kolbotn) uten at blokk er det du tenker på. Prosjektet Hengende hage (Kolbotn) er et godt eksempel på noe som utmerket kunne funnet sin plass på Konnerud.

Jeg vet at flere Konnerud-beboere fryser på ryggen av slike utsikter. Det er uansett svært mange i alle aldre som ønsker å bo på Konnerud.

I dag er det dessverre slik at eldre Konnerud-beboere som gjerne ville fortsatt å se Vestskauen fra sjette etasje med heis, være en ressurs i nærmiljøet og ta en kaffe og napoleonskake på Baker'n, ikke har annet valg enn å søke seg til byen og i stedet henge på Torget Vest eller CC. Det finnes ikke passende leiligheter (med heis) for salg.

De eldre er en spesielt interessant gruppe fremover. I 2033 vil befolkningen i Norge ha flere over 65 år enn under 20 år. Samtidig er køen av barnefamilier som vil bli Konnerud-beboere endeløs og prisene drives i været. En planlagt og villet utvikling av Konnerud bydelssentrum ville gagnet mange. Den bør både av hensyn til kollektivbehov, og miljø (marka) skje i høyden, ikke som nå i bredden. Det har dagens politikere forstått, og det bør de ikke kritiseres for. Heller applauderes.

Men altså: først må en ny vei på plass.

Les også

For å sikre Monica Myrvold Berg ordførerkjedet har Ap hestehandlet om Konnerud og Åskollen