Jeg vet ikke hvor lenge Tony Burner har bodd i Norge, men han har tydeligvis ikke forstått at det ikke ligger noen form for rasisme bak spørsmålet: «Men hvor kommer du egentlig fra?». Det er slett ikke bare folk med mørk hud, men også drammensere som jeg, som skarrer på r- en, som ved jevne mellomrom får et slikt oppfølgingsspørsmål. Og jeg har selv i mine 38 år som lærer og 11 år som leksehjelper i Røde Kors stilt det samme spørsmålet til samtlige av mine elever, når jeg har møtt dem for første gang. Ikke for å være utidig eller nysgjerring, men ganske enkelt av respekt for deres  kulturelle og religiøse tilhørighet, fordi jeg bryr meg om dem som menneske.

Man kan ikke kalles rasist dersom man påpeker det faktum, at majoriteten av for eksempel kongolesere, pakistanere, vietnamersere og japanere representerer fire ulike raser. De samme nevnte rasene har også hver sine kulturer, som de gjerne får praktisere her i landet så lenge det ikke kolliderer med norske lover.

Hva som skjedde av folkevandringer for 2 til 300 000 år siden, er sikkert interessant for paleoantropologer, men angår i svært liten grad hverdagen i dagens flerkulturelle Norge. Likestilling og gjensidig respekt er faktisk typisk norske holdninger, som deles av de aller fleste. Å vise åpenhet og interesse for kulturen til våre nye landsmenn og –kvinner, er rett og slett uttrykk for normal norsk høflighet, hverken mer eller mindre.