Sykepleierforbundet er bekymret for de nye karantenereglene som innføres nå.

Det er på mange måter bra at samfunnet åpner opp igjen, og at det blir mulig å reise fritt mellom land med lav smitte, men jeg er bekymret for de ansatte i helsetjenesten. Det har vært, og det er, fortsatt et stort press på helsetjenesten. Det er det mange som glemmer.

I helsetjenesten jobber sykepleierne og flere andre grupper på spreng med å holde tilbudene og tjenesten i gang, samtidig som ferie skal avvikles. Dette er ikke bare koronaens skyld, men også lav grunnbemanning og for lite satsing fra før. Dessverre har Norge valgt å satse på vikarbruk og utenlandsk arbeidskraft, i stedet for å bygge opp en robust helsetjeneste med nok sykepleiere og helsefagarbeidere.

Dette gjelder i høyeste grad i vårt eget fylke Viken, som bruker utenlandske sykepleiere i stor skala, spesielt i ferier, men også til vanlig. Dette er ikke bærekraftig og jeg stiller også spørsmål ved om det er etisk riktig å tappe andre land for sykepleiere, nå når de trenger de selv. Det er fint med applaus og besøk av Statsministeren på arbeidsstedene, men det holder ikke for å bygge en god tjeneste.

På kommunale sykehjem er det fortsatt ganske strenge koronaregler for å hindre at våre mest sårbare eldre og syke, blir smittet. Det er begrensninger både når det gjelder besøk og å ta med pasientene ut av sykehjemmet. Det er ingen normalsituasjon der, og dette går ut over livskvaliteten til pasientene. Mange pasienter er mer isolert og ensomme slik situasjonen er nå. Sykepleierne på sykehjem og i andre kommunale helsetjenester, jobber i tøffere turnuser og har lenger vakter nå. Mange må ta mye ekstravakter og har lite forutsigbar arbeidstid nå.

Vi gleder oss over at det er færre innlagte pasienter med koronasmitte i våre sykehus nå. Denne uken har det for første gang siden 12. mars, ikke vært pasienter med behov for intensiv respiratorbehandling i sykehusene i Helse Sør-Øst. Dette er veldig bra, men vi vet at pandemien er i anmarsj mange steder i verden.

Det er ikke meningen å klage, men ikke glem at helsetjenesten fortsatt er under sterkt press. Jeg vil derfor oppfordre alle til å ta ansvar, og et viktig tiltak er å begrense reising. Jeg vil også oppfordre politikerne til å ta ansvar for et løft for sykepleierne og helsetjenesten!

Koronapandemien har vist hvor sårbare vi er og hvor avhengig vi er av en god helsetjeneste. Neste år er det stortingsvalg og vi trenger politikere som prioriterer kommunehelsetjeneste og gode sykehus i hele landet!

Martin (35) mistet telefonen på 19 meters dyp: – Jeg måtte bare holde maska

Les også

– Mediene må slutte å fremstille måker som «terrorister»

Les også

– For det første må vi overvinne den egoistiske grådigheten og umettelige trangen til å kjøpe og eie mer og mer