I løpet av sommeren har Drammens Tidende omtalt flere nye boligprosjekter i regionen, og hvordan det går med det dem. Det er igangsatt og planlagt en rekke nye prosjekter som forhåpentligvis blir gjennomført til rett tid.

Dette er bra, men vi får dessverre stadig høre fra eiendomsutviklere og utbyggere at reguleringsplaner og prosesser er for rigide. Det tar for lang tid. Det blir ikke god nok forutsigbarhet i prosjektene, og kostnadene løper på til uante høyder. Dette er et problem vi hører om også fra mange andre kommuner vi konkurrerer med.

Her må Drammen kommune ta utfordringen om å bli «best i klassen».

Det holder ikke å være kretsmester. Hvis vi virkelig skal hevde oss i konkurransen om å være næringslivets førstevalg må vi opp på et nasjonalt toppnivå.

«Få opp farta Drammen», er tittelen på Eiendomsdagen som arrangeres for åttende gang denne høsten. Eiendomsdagen har blitt regionens største og viktigste arena for alle som er opptatt av by-, nærings- og eiendomsutvikling.

Vi ønsker at Drammen skal være regionens drivende kraft og den mest attraktive byen å bo i, drive næringsutvikling i og ikke minst være mest attraktiv for folk å flytte til. Jo da, vi er stolte av byen og regionen vår, og noen mener til og med at «Drammen er en brutalt bra by!». Vi har store ambisjoner og potensial for videre utvikling. Dette må og skal vi ta vare på.

Drammen kommune behandler kommuneplanens samfunnsdel (2021 – 2040) i løpet av høsten. Den inneholder en rekke gode forslag som er musikk i våre næringslivsører: «Drammen skal være næringslivets førstevalg».

Næringsutvikling og å skape grunnlag for næringsarealer er temaer som er helt sentrale for å bli det næringssentrum vi ønsker oss. For å øke sysselsettingen, skape verdier og legge grunnlaget for vekst i folketallet.

Dette gir større skatteinntekter til kommunen og god velferd i befolkningen.

Kommunen må sikre tilstrekkelige og egnede arealer til eksisterende næring og ikke minst til nyetableringer. Det må legges vekt på et variert næringsliv og en næringsutvikling som styrker regionen som helhet.

Næringsforeningen vil fortsette å ha en tett dialog og samarbeid med Drammen kommune for å skape enda mer forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.

LES OGSÅ:

Les også

Unikt samarbeid gir Lillestrøm et stort konkurransefortrinn versus Drammen: – Lett å jobbe i Lillestrøm