Denne våren kommer landsmøtene i de politiske partiene på løpende bånd. Sist helg var det Arbeiderpartiets tur.

Jeg er sikker på at jeg har alle mine kolleger på buskerudbenken, uansett parti, med meg i at det er stort å få lov å delta på sitt partis landsmøte. Så er jeg like sikker på at det landsmøtet jeg deltok på i helga var et ganske annerledes landsmøte enn det inntrykket som ble formidlet til andre via media.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet. Neste uke skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

I forkant av landsmøtet var media mest opptatt av hvem som skulle sitte i Arbeiderpartiets ledelse. De politiske sakene fikk begrenset omtale. Det skapte et skjevt bilde av hva landsmøtene i Arbeiderpartiet handler om, å skape ny politikk for framtida. Det er ekstra viktig nå, når vi igjen opplever krig i Europa, den største energikrisa siden oljekrisa på 1970-tallet og en prisvekst vi ikke har sett maken siden 80-tallet. Vi har gått fra et rentenivå på null under pandemien, det høyeste rentenivået siden finanskrisa.

Kronikken fortsetter under bildet

Jonas Gahr Støre åpnet Arbeiderpartiets landsmøte med det flere betegnet som hans beste tale noensinne. Han minnet om at store reformer og samfunnsendringer i Norge har startet nettopp her, på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Åttetimersdagen, NATO-medlemskapet, utbygging av velferdsstaten og folketrygden, felles ekteskapslov, foreldrepermisjon, selvbestemt abort, pensjon fra første krone, for å nevne noe. Så viste han til at behovene framover er store, at landsmøtet 2023 står overfor nye veivalg.

Norge har lavere prisvekst og renter enn andre land, men mange sliter og kjenner på utrygghet rundt egen økonomi. Likevel fikk vi 100.000 flere ut i jobb i fjor. Arbeid til alle som vil og kan vil alltid være jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Arbeidslinja er en rettighet, ikke en pisk. Her går et viktig skille mellom Arbeiderpartiet og høyrekreftene. Ingen er uenige i at arbeid må lønne seg, men der høyresida kutter i trygdeytelser, jobber Arbeiderpartiet for et anstendig arbeidsliv med hele, faste stillinger bygd på kollektive tariffavtaler, både offentlig og privat.

Landsmøtet var like tydelig på at Arbeiderpartiet også mener at nivået på trygdeytelsene skal gi folk som av ulike grunner ikke kan arbeide anstendige liv. Landsmøtet slo fast at det må skje ved å regulere trygdene, øke de laveste ytelsene og andre ordninger for dem som har minst.

Les også

Flere må få mulighet til varig tilrettelagt arbeid. Vi skal gjennomføre en ungdomsgaranti for alle under 30 år. Unge som trenger det, skal få tett og individuell oppfølging, og målgruppa for oppfølgingstjenesten utvides til 24 år. Vi vil ha en skole tilpasset dem som ikke finner seg til rette i vanlig skoleløp. De som ufrivillig står utenfor arbeid eller utdanning, må få en mulighet til å kvalifisere seg til de jobbene som finnes.

Støre garanterte at ingen sykehjem i Arbeiderparti-styrte kommuner skal ut på anbud til kommersielle konserner mens Arbeiderpartiet er ved makta. Samtidig inviterte han ideelle aktører til å være med å drive sykehjem og hjemmetjenester. Dette er nok en viktig forskjell mellom Arbeiderpartiet og høyrekreftene.

Denne høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Buskerud Arbeiderpartis landsmøtedelegasjon besto i stor grad av våre ordførerkandidater og representanter for AUF-ungdommene. Allerede i fjor startet arbeidet med saker Buskerud Arbeiderparti skulle jobbe for på landsmøtet. Av godt over 500 innsendte forslag kom 34 fra Buskerud. Våre utsendinger fulgte dem opp med gode innlegg.

Les også

Vår ordførerkandidat i Lier, Silje Kjellesvik Norheim, slo fast at barnehagedrift ikke skal være butikk med milliardoverskudd i store konserner. Pengene skal gå barn og ansatte. Monica Myrvold Berg fra Drammen jobbet sammen med vår kandidat i Rollag, Øystein Morten, for økt tilskudd til heldøgns omsorg. Marte Ødegården løftet Kongsberg-industriens nasjonale betydning for å skape framtidas arbeidsplasser, der utslipp kuttes.

Arbeiderpartiet klimaambisjoner er store. Håkon Ohren fra Ringerike minnet landsmøtet om at 30 prosent av utslippene kommer fra transportsektoren. Klima og miljø må derfor på topp når samferdselsprosjekter rangeres.

Vår fylkesordførerkandidat, Mons-Ivar Mjelde, løftet fram erfaringene Buskerud har med UngInvest, en alternativ vei til videregående utdanning. De er så gode at UngInvest bør bli pilot for resten av landet.

Emilie Sveva og AUF fikk gjennomslag for å fjerne høyresidas rigide fraværsgrense i videregående skole. Elevorganisasjonene har allerede applaudert vedtaket.

Jeg kunne fortsatt, men plassen er begrenset. Hovedpoenget er at det som skjer på Arbeiderpartiets landsmøte, er viktig for folk.

Nyhetssaker fra Drammens Tidende