Gå til sidens hovedinnhold

Det må ha sviktet ett eller annet sted når politikerne ikke vil bevare viktig myrområde i drammensmarka

Hvor har det blitt av den nye kommunens intensjoner om brukermedvirkning fra innbyggere og organisasjoner, skriver representantene fra Drammensmarkas venner i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drammensmarkas venner har som formål å bevare drammensmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner.

Derfor vil vi blant annet hindre tekniske inngrep som forringer marka som naturområde. Blant tekniske inngrep regnes både skogsbilveier, kraft- og strømledninger og ikke minst demninger. Vår forening ønsker å sikre det biologiske mangfoldet og bevare vann og vassdrag mest mulig urørt.

I politikernes behandling av saken om anleggelse av en demning med tilhørende dam i et myrområde like øst for Gamledammen i drammensmarka, må det ha sviktet ett eller annet sted for politikerne. I innstillingen som administrasjonen la fram for de folkevalgte, går fagfolkene i både miljø og landbruk i Drammen kommune, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken mot dette naturinngrepet.

Og hvor har det blitt av den nye kommunens intensjoner om brukermedvirkning fra innbyggere og organisasjoner? Har for eksempel lokale foreninger som DNT Drammen og Omegn, Naturvernforbundet i Drammen og Drammensmarkas venner fått denne saken til noen som helst form for høring før politikerne i teknisk hovedutvalg fikk saken til behandling?

Dette legger ikke til rette for bærekraftig utvikling og forvaltning av marka, og går direkte mot lokaldemokratiet. Risikoen er jo at dette setter standarden fremover. Her må noen sette foten ned og ordne opp. En slik sak trenger en god og grundig behandling der innbyggerne må involveres på en helt annen måte enn i dette tilfellet.

Les også:

Les også

Fylkesmannen krever omkamp: – Vil stanse utvidelse av Aronsløypa

Les også

Fikk ja til å utvide Aronsløypa: – Dette betyr alt

Kommentarer til denne saken