Gå til sidens hovedinnhold

Det må være meg musejegeren jakter på, men hun bommer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmannens ledergruppe i Drammen kommune er blitt omorganisert. Modellen med åtte direktører er endret. Ledergruppa består nå av tre direktører.

Drammens Tidende hadde en omtale av endringer med et bilde av de tre og de fire som nå går over i andre stillinger i kommunen. Dette har Kari E. Høyer reagert kraftig på. I et debattinnlegg i Drammens Tidende går hun til angrep på avisa og den tidligere fellesnemda som forberedte organiseringen av Nye Drammen kommune.

Høyer stiller spørsmålet hvorfor det ble så mange som åtte direktører i denne ledergruppa. Ifølge Høyer er svaret at det var et politisk ansvar. Hun mener det skyldes at fellesnemnda insisterte på at ingen skulle miste arbeid i den nye kommunen, men det skulle slankes ved turnover, og at ny ledelse skulle hente folk fra både Svelvik og Nedre Eiker og Drammen. Den føringen ga rådmannen en «påholden penn», hevder Høyer, som påstår at prosjektrådmannen, nå rådmann, Elisabeth Enger gjorde lojalt det det politiske lederskapet sa.

Kari E. Høyer legger altså ansvaret for ledergruppa på den politiske fellesnemnda. «Noen, kanskje de mest toneangivende i utredningsprosessen, har jo ikke engang tatt gjenvalg. De kan bare gjemme seg i «musehullene» sine nå – er ute av det med erklært ansvarsfrihet», skriver Høyer, som oppfordrer DTs sjefredaktør Espen Sandli til å være redelig og la de rette folkene havne i skammekroken.

Det må være meg, som var leder av den tidligere fellesnemnda, Høyer jakter på for å finne en syndebukk som bør plasseres i skammekroken. Kanskje også tidligere ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, som var nestleder i nemnda.

Les også

Direktørslakten: Sju direktører blir til tre – får beholde lønna

Men musejeger Kari E. Høyer bommer. Det var Elisabeth Enger, daværende prosjektrådmann, som laget og etablerte modellen med en ledergruppe på åtte direktører og tilsatte dem ut fra kvalifikasjoner. Det var ikke noen «påholden penn», slik Høyer påstår.

Det er verdt å merke seg at tre av direktørene ble hentet utenfra. Ledergruppa var rådmannens ansvar. Politisk nivå skal selvfølgelig ikke bestemme hvordan en rådmann skal organisere sin administrasjon. Politisk nivå kjenner bare Rådmannen.

Som tidligere ordfører var jeg klar på at vi ikke må blande rollene og den holdningen hadde jeg i fellesnemnda. Jeg vet at Tore Opdal Hansen som tidligere ordfører i Drammen også har fulgt dette prinsippet. Politikere har ansvar for det politiske området og Rådmannen det administrative.

Fellesnemnda kom med forslag til politisk styringsstruktur med hovedutvalg slik det nå er. Jeg mener forøvrig at den administrative modellen som Enger la opp til, var spennende og nyskapende. Nå registrerer jeg at erfaringer med modellen gjør at det foretas endringer.

Vi må ikke glemme at det er tre kommuner som nå er slått sammen, tre kommuner med forskjellige driftsmodeller og organiseringer. Det tar tid å samkjøre.

Jeg har den tiltro til rådmann Elisabeth Enger at de fire som nå går ut av ledergruppa blir ivaretatt. Kjenner jeg Enger rett, bruker hun nå all sin erfaring til å bygge opp en effektiv kommune.

Les også

Lite penger å spare på direktørkutt. Men rådmannen får toppet laget

Les også

Drammens økonomi: Kjempesprekk på helse, men ligger an til overskudd

Les også

Varslingsrapport: – Ga politikerne upresist svar om p-kort

Kommentarer til denne saken