Så å si hver ettermiddag på hverdager er det stinn kø sørover på veiene i Drammensregionen, og spesielt ille er det på torsdager og fredager.

Dette dreier seg i hovedsak om strekningen fra Brakerøya over Holmenbrua, og på E-18 fra Lierbakkene og mot motorveibrua.

Trafikken forplanter seg også på veiene gjennom byen på begge sider av elva. Den største årsaken til denne opphopningen av biler i disse områdene, er sannsynligvis et resultat av at det ikke er mulig for kjørende å komme seg opp på E-18 fra Bragernessiden. Alle bilene må derfor kjøre over elva nede i byen, eller tilbake til Kjellstad for å komme til E-18 sydgående.

Dette skaper overbelastning og kaos.

I disse dager bygges nytt sykehus i Drammen, og Brakerøya vil om få år være et enormt knutepunkt for utrykningskjøretøyer i regionen. Heller ikke i forbindelse med det nye sykehuset er det meg bekjent vedtatt en påkjøringsrampe sydover på E-18.

Dette vil utvilsomt skape mye problemer og forsinkelser for blant annet sykebiler som skal rykke ut til områder sør for Drammenselva, til steder som Strømsø, Konnerud, Åskollen, Skoger, Sande, etc. Sykebilene må i disse periodene stampe i kø og bli vesentlig forsinket.

Jeg antar at kritisk syke pasienter i disse områdene vil foretrekke at sykebilene ankommer så fort som mulig.

Jeg mener at det har vært diskutert en påkjøringsrampe ved Brakerøya tidligere, men at dette ikke er vedtatt på grunn av kompleksitet og dertil høye kostnader. Jeg vil uansett anmode om at de rette myndigheter foretar nye vurderinger av disse planene, og at de kommer frem til en løsning som fjerner disse køene.

Det vil sannsynligvis gagne innbyggere og samfunnsøkonomien i tiårene som kommer.

LES OGSÅ: