Årsmøtet i Naturvernforbundet i Drammen vil uttrykke sin skuffelse over det politiske flertallet i kommunen, som ikke ser ut til å ville ta inn over seg at vi har ei klima- og naturkrise som truer vår eksistens.

Gjennom sitt framlegg til ny arealplan, tas det ikke hensyn til at vi må beskytte matjord og naturområder mot nedbygging for å hindre en videre utarming av det naturgrunnlaget alt liv avhenger av.

Flere kronikker og debattinnlegg

Vi vil oppfordre innbyggere som er bekymret over utviklingen i Drammen til å sjekke ut på kommunens hjemmeside hva forslaget til arealplan vil innebære av endringer i eget nærmiljø. Når planen er vedtatt, er det for seint å klage.

La din mening høres i en uttalelse til arealplanen, og la din stemme telle ved neste kommunevalg.

Innlegget er en enstemmig uttalelse fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Drammen

Nyheter fra Drammens Tidende