Nok en avsløring av dårlig svinehold gjør at vi nå må slå i bordet og si at nok er nok. SV er venner av norsk jordbruk. Men det er vel venner en skal lytte til?

Men først. Jeg hadde denne gangen tenkt å følge opp Per Olaf Lundteigens kronikk om bondeopprør og mattrygghet, der vi nok er mye enige. Jeg hadde tenkt å snakke om norsk sjølberging, mindre import av kraftfor og opptrapping av inntektene i jordbruket. Jeg skulle henvise til mitt spørsmål til Landbruksministeren om bondeopprørets viktigste kra – om å se på beregningsgrunnlaget for bøndenes inntekt, der mye tyder på at vi sammenligner epler og pærer. I hele tatt om et bærekraftig jordbruk som tar vare på bygdene, bøndene, miljøet og norsk matvaresikkerhet.

Men så måtte jeg selvsagt ta opp en annen hanske. Den om NRKs nye avsløringer av forferdelige overtramp i norske grisefjøs. Igjen.

Buskerud-benken - Arne Nævra

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Arne Nævra fra SV.

Kommende uke er det Masud Gharahkhani fra Ap som har ordet.

Hva er statsråd Bollestads reaksjon på de nye, avslørende bildene? Hun er sjokkert og lei seg. Nok en gang. Hun varsler en ny stortingsmelding også. Det er bra.

Men statsråden har hatt mer enn nok informasjon til å ta grep for lenge siden. Helt siden forrige avsløring, i NRK-Brennpunkt om Griseindustriens hemmeligheter for to år siden.

Som svar på ett av mine mange spørsmål etter disse første avsløringene, sier Bollestad: «Jeg kommer til å følge nøye med på forholdene i norsk svinehold til vi ser at tiltakene gir varig effekt». Lite tyder på at hun har fulgt veldig nøye med.

Hva kan vi så gjøre? Det må tas både umiddelbare og strukturelle grep.

Til det første. Mattilsynet, som etter SVs mening skulle vært delt i et Dyretilsyn og et Mattilsyn, må styrkes, må få mer ressurser, og de må bruke raskere og mer effektive virkemidler for å stanse dårlig dyrehold.

Mer fra Arne Nævra:

Les også

Alle barn skal være med i leiken. SV vil ha gratis SFO

Riksrevisjonens rapport fra høsten 2019 viste at saker ikke blir fulgt opp godt nok, og at dyr lider unødig over lang tid. Krav om avvikling av kronisk dårlig dyrehold tar i gjennomsnitt sju år.

De aller færreste av de rundt 12.000 bekymringsmeldingene i året fører til inspeksjon av Mattilsynet, faktisk bare rundt 10 prosent de to siste åra. Og fortsatt er altfor mange inspeksjoner varsla på forhånd. Norturasjefen sier nå klart at Mattilsynet trenger mer ressurser for å kunne gjennomføre mange nok uanmeldte tilsyn.

Veldig mange av sakene blir dessuten lukket etter at grisebonden sjøl rapporterer at alt er ordnet.

Det er selvsagt bonden sjøl som har direkte ansvar, og jeg håper at gode grisebønder gransker i egne rekker og får vekk råtne epler i kurven. Bøndene er ikke tjent med et dårlig rykte, ikke minst i den situasjonen de nå befinner seg, med lønnsetterslep, dårlige arbeidsvilkår og sårt tiltrengt sympati for et rettferdig bondeopprør.

Men vi kan hjelpe bonden ved ta strukturelle grep. Grep som vil tjene både dyrevelferd og bonde.

Vi må anerkjenne hvor sterke krav det har blitt til effektivitet. Vi må se hele dette spørsmålet i lys av økte konsesjonsgrenser, lave jordbrukspriser, inntektene i jordbruket og innretningen på jordbruksoppgjøret. Derfor brakte SV også denne tematikken inn i behandlinga av jordbruksoppgjøret i Stortinget denne uken.

Der tar vi også opp spørsmålet om en revisjon av forskriftene om dyrehold. Du skal være en god tryllekunstner for å ha god dyrevelferd der en voksen gris har under en kvadrat å beveges seg på.

Jeg er helt enig med Lundteigen når han skriver at kvalitet koster. Han nevner også bedre dyrevelferd som en av kriteriene i så måte. Slik jeg ser det er det to jordbrukspartier på Stortinget. Det ene representert av Lundteigen fra Senterpartiet (tidligere Bondepartiet) og det andre er Sosialistisk Venstreparti. Hvilke av disse to er det som kan bli det han kaller «bondeopprørets politiske spydspiss på Stortinget»?

Jeg vil stå skulder ved skulder med Lundteigen om inntektsopptrapping i jordbruket og de poengene han tar opp. Men det partiet som kan forene dette med å jobbe for et miljøbevisst jordbruk som tar inn i seg klimaaspektet, jordkvaliteten og god dyrevelferd, kan virkelig bli en politisk spydspiss for ei næring under press i årene som kommer. Vil Lundteigen stå sammen med meg i dette? Og vil han klare å få partiet med på en dreining til fordel for små og vanskeligstilte bruk?

Men akkurat nå må hele kjeden, fra bonde til bord – gjennomgås, så norske griser får et bedre liv.

Det skal ikke være svineri i norsk svinenæring!

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Glitres verdier er enorme. Hva vil kommunene med selskapet?

Les også

Slik vil vi hjelpe unge inn på boligmarkedet

Les også

Styrket rettssikkerhet for barnet i barnevernsaker

Les også

Sortering av skolebarn ut fra faglig nivå strider mot Aps verdier