Debatten om det skal legges med barnehager eller kuttes på andre områder, har rast de siste ukene. Først en og deretter fire barnehager er under lupen, men nå har Ap, SV, Venstre og Senterpartiet valgt å frede barnehagene midlertidig. Det som imidlertid er realiteten, er at de røde partiene som styrer Drammen vil ta kuttet på andre områder innen barnehagesektoren. Så debatten om kutt dukker opp igjen i løpet av våren. Posisjonspartiene satte kun saken på pause.

Gode og trygge barnehager ute i kommunedelene er avgjørende for å gjøre kommunen attraktiv. En utvikling med færre og større barnehager, må unngås. Skal unge folk bli boende, er dette helt essensielt. Når folk i etableringsfasen velger hvor de vil bosette seg, er slike tilbud noe som sjekkes grundig før avgjørelser blir tatt. Drammen trenger nettopp denne type innbyggere om vi skal kunne finansiere den lenge varslede eldrebølgen.

Tilflyttingen til Drammen de siste årene har ikke akkurat vært preget av ressurssterke innbyggere, men den utviklingen kan endres om vi kan skilte med gode og trygge oppvekstvilkår.

Fremskrittspartiet vil omprioritere innen kommunens budsjetter for å unngå kutt innen barnehagesektoren. Noen sier man ikke skal sette tjenester opp mot hverandre, men politikk handler om å prioritere. Drammen kommune kan ta ned støtten til kirker og trossamfunn til det som er lovpålagt. Interkultur på Union, som i disse dager søker etter flere ansatte, er ingen lovpålagt tjeneste og kan kuttes om det er politisk vilje. Kommunen behøver ikke drive eiendomsutvikling. Dette kan private fint løse. Kommunen vil da kunne frigjøre midler til det vi skal gjøre, nemlig sikre en god skole, trygge barnehager og sørge for omsorgen for eldre og syke.

Innsparingsmulighetene er mange. Gjennom tidene har kommuner i anstrengt situasjon innført ansettelsesstopp. Basert på turnover kan dette ha en effekt på 371 millioner kroner årlig. Dersom hovedutvalgsområdene oppvekst og utdanning og helse, sosial og omsorg i sin helhet unntas fra ansettelsesstoppen, vil besparelsen bli redusert til om lag 44 millioner kroner i helårseffekt. Fremskrittspartiet foreslo kutt for over 131 millioner i desember. Dette for å kunne prioritere kommunens lovpålagte oppgaver på en skikkelig måte.

Selv om det nå jobbes med et krafttak for de kommunale barnehagene, må vi ikke glemme de private. Som følge av kommunesammenslåingen har de private barnehagene i blant annet gamle Nedre Eiker fått redusert sine tilskudd. Frp foreslo ti millioner kroner ekstra til de private for å styrke dette feltet.

Posisjonspartiene forsøker, sammen med Høyre, å skape et inntrykk av at kuttene innen barnehagesektoren må gjennomføres. Dette er feil. Det er en politisk prioritering at kommunen bruker midler på veldig mye som ikke er lovpålagt. Fremskrittspartiet er tydelige på hvor vi vil kutte for å sikre barnehagene. Frem mot revidert budsjett i juni, bør flere følge etter. Vi skylder innbyggerne våre å få slutt på den utryggheten som nå er knyttet til våre kommunale tjenester.