Det slalåmklubben trenger, er flere vinterdager, ikke gondolbane

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi henvender oss til Drammen formannskap i forbindelse med planinitiativ for Haukåsbanen. Vi ber om at saken legges død, i henhold til rådmannens saksframlegg alternaitiv A.

Prosjektgruppen bak Haukåsbanen har etter vårt syn Dframstilt banen i et ukritisk positivt lys.Rådmannens saksframlegg peker på viktige usikkerhetsmomenter. Vi stiller oss bak de vurderingene rådmannen har gjort.

I dette notatet peker vi på noen innvendinger som ikke er godt nok belyst. Siden flere etablerte boligområder og barnehager blir negativt berørt av banen, ber vi om at våre innvendinger tillegges vekt. Vi har skrevet notatet kortfattet, uten å referere til de kildene vi har. Vi kan eventuelt komme tilbake til dette.

I §26 i Taubaneloven står det: «Det er forbudt å oppføre en bygning eller annen installasjon, plante, grave ut eller fylle opp innenfor 20 meter regnet fra taubanens midtlinje. Dette gjelder ikke om det foreligger en avtale med taubanevirksomheten eller annet følger av reguleringsplanen.»

Haukåsbanen vil føre til at flere titalls hus ligger innenfor 20 meter fra banens senterlinje. Bebyggelsen eksisterer allerede. Det er derfor ikke mulig å bygge banen uten å komme i konflikt med loven. Det er jo ikke mulig å omregulere boligområder til taubanetrasé uten samtidig å rive bebyggelsen. For ordens skyld: Loven ble vedtatt etter at eksisterende gondolbaner ble bygd eller igangsatt bygd.

NOU 1988:16 omhandler eiendomsrett. Det står: «Etter gjeldende rett synest regele nå vere at ein ikkje har rett til plassering av permanente innretningar over granneeigendom, sjølv om det ikkje kan påvisast konkrete og aktuelle ulemper eller skadeverknar av dette».

Haukåsbanen vil gå over private eiendommer. Det blir derfor nødvendig å innhente tillatelse fra alle berørte eiere for å oppførebanen. Slik tillatelse vil ikke bli gitt.

Det er dokumentert fra gondolbanen på Voss at det forekommer nedfall av snø, is, olje og størknet smørefett.

Haukåsbanen skal gå over tre barnehager, flere titalls hus og krysse flere veier. Banen vil representere en fare for personer og eiendommer.

Prosjektgruppen bak Haukåsbanen hevder at banen er lydløs. Dette er feil. Beboere nær banen på Voss har dokumentert konstante støy fra banen, både fra kablene og fra gondolene.

Voss har en gondolbane av samme fabrikat og type som Haukåsbanen. Billettprisen for enkeltreise er 305 kroner for voksne og 185 kroner for barn. Banen har kostet halvparten av det Haukåsbanen vil koste, og er bare 2020 meter lang, mot Haukåsbanen 3500 meter. Prosjektgruppen vil at prisen for enreise skal være sammenliknbar med annen kollektivtransport. Dette betyr at en voksenbillett må subsidieres med mer enn 250 kroner. Prosjektgruppens mantra er at Haukåsbanen blir en bane for folk flest, holder ikke.

Forskere påpeker at fremtidens transportbehov ligger i bruk av el-busser, bildeling av el-biler, bruk av el-sykler og gange. Dette gir nødvendig fleksibilitet. Haukåsbanen går mellom to punkter og krever utstrakt bruk av tilbringertjenester. Dette strider mot fremtidens behov.

Koronapandemien har vist at det for svært mange er mulig å jobbe hjemmefra. Ekspertene er klare på at bruk av hjemmekontor vil øke. Dette vil føre til færre daglige arbeidsreiser. Hvor stor endringen blir, gjenstår å se, men den gjør behovet for en gondolbane betydelig mindre. Bærekraften i prosjektet blir dermed enda mer usikkert enn det rådmannen påpeker.

Prosjektgruppen bak Haukåsbanen hevder at banen vil gjøre tilgangen til marka lettere. Vi deler ikke dette synet, da det allerede i dag er enkelt å ta kollektivtransport til Bernås. Derfra er det lett gange til Haukåstoppen. Hensikten med å foreslå banen er jo også å bygge ned denne delen av marka.

Vi ønsker Drammen slalåmklubb alt godt, og setter pris på det frivillige arbeidet klubben utfører. Men det slalåmklubben trenger, er flere vinterdager, ikke en gondolbane. Ifølge Meteorologisk institutt har det de siste 30 årene blitt 21 færre vinterdager i osloområdet. Denne tendensen vil forsterkes framover.

Vi husker alle at Konnerud IL ikke klarte å produsere snø til NM i 2020, til tross for et hypermoderne snøproduksjonsanlegg. Å satse store midler på et alpinanlegg er en risikosport når vi vet at vintrene blir stadig mildere og kortere.

PS! Dette er en redigert versjon av et åpent brev representantene fra beboergruppen har sendt til kommunens folkevalgte.

Les også:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags