Etter å ha lest et innlegget i Drammens Tidene om at «nye Drammen» scorer lavt på kulturtilbud for barn og unge, ønsker jeg å komme med en liten betraktning. Grunnen til dette er at jeg har vært engasjert i barn og unges kulturtilbud både i Drammen og det som het Nedre Eiker i 20 år.

Som engasjert har jeg hatt gleden av å være med på å bygge opp et kulturtilbud for barn og unge fra 8–20 år innen teater/kor/dans i Nedre Eiker. Min bekymring er at det som skjer i Nedre Eiker ikke har nådd politikerne og kultureliten i Drammen.

Steder og historie

Nedre Eiker som kommune opphørte å eksistere fra 1. januar 2020.

Da ble Nedre Eiker og Svelvik slått sammen med Drammen.

Drammen kommune er nå storkommunen - Norges 7. største kommune.

Når forfatteren av dette innlegget skriver om området Nedre Eiker, skriver han i realiteten om en del av Drammen.

Politikerne og kultureliten som kritikken rettes mot gjelder politikere og kulturelite i Drammen kommune.

Dette tenker jeg fordi når «nye Drammen» sender ut reklame for sine kulturtilbud har vi enda ikke blitt nevnt. Og når heller ikke noen av «nye Drammens» kulturelite eller kulturpolitikere har ytret ønske om å høre på hva vi driver med, så får jo dette en til å lure. Kanskje vi ikke er med som en del av dataene i kulturundersøkelsen engang?

Heldigvis har Nedre Eikers styrke vært at de har sett og lært mye av kulturlivet i Drammen, selv om Drammen stort sett ikke bryr seg om hva som skjer i Nedre Eiker. Dette har nok kanskje vært Drammens største svakhet.

Nå høres jeg kanskje ut som en bitter mann som misunner Drammen på en eller annen måte, men det er heldigvis ikke tilfelle. Jeg har hatt gleden av å samarbeide med mange fantastisk engasjerte mennesker inne kultur i mange år, og fått lov til å ta med meg det beste fra alle leire.

At kultursenteret for barn og unge innen teater har flyttet seg fra Drammen til Mjøndalen kommer nok Drammen aldri til å innrømme.

De faktaene som kanskje ikke Drammens politikere ønsker å ta inn over seg, er at kulturlivet vokser, gror og blomstrer på Drammens beste vestkant kanskje mer en på østkanten, selv om de har et fantastisk teaterbygg. Mistanken min er at kultureliten/politikerne i «nye Drammen» ikke er klar over faktaene, men tallenes tale er klare: Nedre Eiker barne- og ungdomsteater (NEBUT) gir et kulturtilbud til 100 barn og unge mellom 8–20 år, har en venteliste på 150 barn/unge, og er vestkantens største kulturinstitusjon.

NEBUTs teaterskole har årlig forestillinger som trekker ca. 1.000 mennesker og NEBUTs musikalproduksjon trekker årlig ca. 3.000 mennesker. NEBUT er også delaktige i Hokksund byteater jr.s juleforestillinger på Portåsen som trekker ca. 1.500, og sommerforestillingene som trekker ca. 2.000. Dette viser et meget aktivt og godt fungerende kulturmiljø. som gleder et stort publikum her på beste vestkant.

Det beklagelige er at kommuner som f.eks. Asker, Lillestrøm og Røyken på østsiden, og Hokksund og Kongsberg på vestsiden, er de som tar kontakt med oss for samarbeid innen teater for barn og unge, og ikke Drammen. At kultursenteret for barn og unge innen teater har flyttet seg fra Drammen til Mjøndalen kommer nok Drammen aldri til å innrømme. Det ville vært som om MIF rykket opp og Godset ned, det hadde aldri kommet i Drammens Tidende.

Heldigvis har Nedre Eikers styrke vært at de har sett og lært mye av kulturlivet i Drammen, selv om Drammen stort sett ikke bryr seg om hva som skjer i Nedre Eiker.

Med den store aktiviteten blant barn og unge her på vestkanten mener jeg «nye Drammen» bør investere mer i vår kulturelle storstue i Mjøndalen. Det at vi årlig må bygge om samfunnshuset til et teater klarer vi bare fordi vi har bygd opp en fantastisk kultur her på vestkanten, og at frivilligheten står så sterkt.

Viktig at kommunen kjenner sin besøkelsestid og ser at de med letthet kan videreutvikle kulturaktiviteten her på vestkanten, da vi har klart å bygge opp en kultur, og at det er det å bygge en kultur som tar tid–den er allerede her. En viktig del av denne kulturen er også at den favner alle (lavterskel), ved at medlemskap og billettpriser er godt under halvparten av Drammen.

Dette er også viktig at kommunen lar aktører benytte seg av kommunale bygg uten at det koster skjorta, spesielt når man jobber med kulturtilbud til barn og unge.

Dette var litt selvskryt, noen tanker og bekymringer, i beste hensikt, for å sikre et bedre kulturtilbud til barn og unge, så vi ved neste undersøkelse scorer litt bedre?