Hva betyr Haukåsbanen for Drammen, og hvorfor mener vi som initiativtakere dette er så viktig?

Du oppfordres som leser å ikke tenke på dagens Konnerud når du leser videre, men se hva Haukåsbanen kan bety for Konnerud og Drammen i fremtiden.

Haukåsbanen skiller seg ut fra alle andre gondolbaner i Skandinavia. Den er myntet på å bli brukt som en kollektivløsning tur-retur Konnerud. Andre gondolbaner er myntet på turister. Turisme vil derimot komme som et kraftig tillegg. Nettopp dette gjør Haukåsbanen langt mer bærekraftig enn andre baner.

Som initiativtakere, mener vi at en slik bane vil ha så mange positive konsekvenser at det eneste rette er å gjennomføre. Her er noen argumenter for å realisere prosjektet:

  • Det vil revitalisere Haukåsløypa og flytte skisenteret til Haukåstoppen
  • Gjøre marka tilgjengelig også for de som ikke er så gode til å gå
  • Skape et unikt toppunkt på Haukåstoppen med undervisning i naturfag og idrett i tillegg til konferanse
  • Vitaminsprøyte for Marienlyst og Konnerud
  • Skape et trekkplaster for turisme til Drammen
  • Knytte Konnerud sentrum og Drammen sentrum sammen på mest mulig miljøvennlig måte
  • Eliminere behovet for Konnerudnedføringen
  • Styrke idretten på Konnerud og Marienlyst
  • Muliggjøre familieboliger på Konnerud

Konnerud 2.0 er prosjektgruppens visjon og grunnlaget for Haukåsbanen. Dette er et Konnerud som bevarer dagens verdier med ski og turglede, natur og lavterskel friluftsliv, som likevel harmonerer, på en toppmoderne måte, med et urbant liv i Drammen. Vi ønsker å bygge boliger for barnefamilier, med plass og natur rundt seg, i tillegg til at man umiddelbart kan ta seg en kaffe på torget i byen.

Hauksåbanen som kollektivtransport egner seg både for dagens beboere på Konnerud, og for nye prosjekter som bygges i tilknytning til banen og områder avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Vi fronter dette prosjektet fordi Haukåsbanen representerer en ny måte å tenke persontransport på. Både kostnadsmessig, hyppighet, opplevelse og med hensyn til miljø er en gondolbane suverent.

Politisk redaktør i Drammens Tidende Hege Breen Bakken skriver 10. juni en leder på vegne av avisen der hun mener at Hauksåbanen ikke egner seg som kollektivtransport. Hun viser her til «transportforskere» som avisen har vært i kontakt med. At byens største avis i sin leder ønsker å være så negative til innovasjon og nytenkning samtidig som de nylig etterlyste unge drammensere med interesse for byutvikling, stiller vi oss undrende til. Vi vil gjerne utfordre Bakken til å utdype dette utspillet og hvordan forskerne har kommet frem til en slik konklusjon.

Det trengs ikke forskere for å se at dette er en god kollektivløsning. Tenkt deg selv: Du bor i en bolig på Konnerud og skal på jobb i Oslo. Det er tre minutters gange til landeplassen på Konnerud. Her er det avgang minst hvert minutt, og du blir fraktet rett ned til Drammen der du kan ta tog videre til Oslo.

Dette er etter vår mening helt overlegent andre løsninger. Samme vil det være om du jobber i Drammen sentrum. Ingen kollektivløsninger egner seg for alle behov, men en slik løsning vil gi vesentlig bedre forhold også for dem som har behov for bil i sin transporthverdag, siden biltrafikken mellom Drammen og Konnerud vil bli mindre. Dersom du vil ta deg en tur i marka, vil en stille flyvetur med gondol, kun forstyrres av luften som treffer kabinen og lukten av frisk natur og formidabel utsikt, være en bedre start på en søndagstur enn buss. Det er altså lov å bruke litt fornuft når man debatterer Hauksåbanen. Den passer godt til arbeidsreiser, fritidsreiser og turisme. Ikke nødvendigvis julehandel.

15. september skal de folkevalgte bestemme om dette er en utvikling Drammen vil ha. Altså, er Drammen en ambisiøs nok by til å tenke ut av boksen?

På utsiden av denne boksen er det altså utviklerne som betaler størsteparten av regninga for infrastruktur til utviklingsområdene. Thomas Krekling skrev i et leserinnlegg i Drammens Tidende 4. juni at det ikke må herske noen tvil om at Haukåsbanen bygges for å kapitalisere utviklerne. Her har Krekling helt rett. Det investeres i Haukåsbanen for å kunne utvikle boliger, næringsarealer og opplevelser i deler av byen hvor innbyggerne etterspør dette, og forhåpentligvis tjene penger på en vare kundene vil betale for.

Som innbygger i en by må man regne med at det utvikles prosjekter som alle ikke er enige i. Trolig vil det være mindre bra å få en ny boligblokk som nabo kontra å få Haukåsbanen over seg. Gondolene skal henge cirka 30 meter over hustakene. Det vil si nesten 40 meter over bakkenivå.

Til sammenlikning er Skistadbygget 46 meter. Med så stor avstand til verandaplattingen til de som bor i tilknytning til banen vil ikke dette være spesielt sjenerende. Gondolene forurenser ikke, lager ikke lyd, tar ikke sol, er ikke farlige for hunder og barn, ei heller kaster de lys fra skarpe frontlykter om kvelden.

Vi vil be de folkevalgte løfte blikket og gi oss muligheten til å gjennomføre dette prosjektet, et prosjekt som vil understreke at Drammen er en attraktiv by, også i fremtiden, og som ønsker å vinne kampen om nye innbyggere og arbeidsplasser.

Les også: