Smittespredningen blant 61 ansatte og beboere og de hittil elleve dødsfallene som følge av koronautbruddet på Fjell bo- og servicesenter, er et mareritt og en tragedie. Både for beboerne, deres pårørende, for ansatte, sykehjemsledelsen, kommunen og for Drammen.

Utbruddet kategoriseres av overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinsittuttets (FHI) som det verste i landet, og det sier litt om alvorlighetsgraden når vi vet hvor mange sykehjemsutbrudd som har rammet kommuner og lokalsamfunn siden mars i fjor. Det er også et tankekors med tanke på alle tiltakene, rådene og rutinene som er innført ved omsorgsinstitusjonene som følge av erfaringer gjennom pandemien.

Virksomhetsleder ved Fjell bo- og servicesenter Hilde Arnesen beskriver overfor Drammens Tidende ansatte som gjennom hele den andre smittebølgen har trent og terpet på smittevern ved hvert vaktskifte. Evaluert og dokumentert. De har utøvd omsorgsarbeid iført åndedrettsvern, hansker, visir og full smittevernsdrakt (ikke bare kappe). Og man har vært bevisst på at ansatte ikke skal jobbe flere steder.

Slik sett fremstår utbruddet på Fjell bo- og servicesenter som et mysterium. For hvordan kunne dette skje hvis man har vært så godt skodd som det sykehjems- og kommunehelsetjenesten forteller om?

Kommunen ved rådmannen gjør klokt i å forsøke å komme til bunns i hva som skjedde ved Fjell bo- og servicesenter, og det er bra at Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen, nå oppretter tilsynssak. Ikke for å peke ut syndebukker, men for å lære, og fordi kriser trenger en forklaring. Kanskje er den mistenkte en mutant, eller har det noe med bygningsmassen eller ventilasjonsanlegget å gjøre. Det er foreløpig uklart.

Kanskje er det umulig å verne seg fullt og helt mot smitte, rett og slett fordi vi har å gjøre med et usynlig virus. Omsorgsinstitusjoner er i så måte en spesielt sårbar arena. Det går ikke an å stenge ned et sykehjem, de ansatte må få gjøre jobben sin, som er å ha menneskelig kontakt, og vi har å gjøre med så syke og skrøpelige mennesker at risikoen for alvorlig sykdom og død er ekstremt stor. Risikofaktorene står med andre ord i kø.

Nettopp derfor er tragedien ved Fjell bo- og servicesenter en påminnelse om hvor viktig det nå er at helsepersonell ved omsorgsinstitusjonene prioriteres når vaksineringen starter i kommunene, deriblant Drammen.

Endringer i Folkehelseinstituttets vaksinestrategi før nyttår gir nemlig kommunene anledning til å bruke 20 prosent av dosene de får tildelt, til helsepersonell. Det er opp til kommunene å velge hvilke helsepersonellgrupper som er mest utsatt, men dosene er anbefalt brukt der smittetrykket er høyest.

I Drammen har dette vært ved bo- og servicesentrene. De ansatte melder om stor slitasje, om arbeidsforhold på grensen til det som er arbeidsmiljømessig forsvarlig, press og at de er kjempeslitne. På toppen av det hele føler de på skyld som følge av smitte og at beboere dør.

Det er ikke for mye å be om for disse hverdagsheltene at de er blant de første som får et nålestikk i armen.

Les også:

sykehjemsutbruddene vi har hatt