Barneombudet sendte et fint brev til regjeringen ved statsminister Jonas Gahr Støre 14. mars 2022, der Barneombudet fokuserte på å styrke laget rundt eleven. Dette med bakgrunn i Hurdalsplattformen, der regjeringen løftet fram laget rundt eleven og forpliktet seg til å styrke dette arbeidet.

«Styrkte laget rundt eleven og den tidslege tverrfaglige innsatsen med blant anna barne- og ungdomsfaglig kompetanse, miljøarbeidarar, miljøterapeuter og styrkt skulehelseteneste.».

Elevundersøkelsen fra 2022 viser alvorlige tall som i mye større grad bør bekymre oss enn de gjør i dag. Ifølge undersøkelsen øker andelen elever som opplever mobbing på alle trinn sammenlignet med i fjor. Mobbing er mest utbredt blant de yngste elevene. Dette bør bekymre oss, for mobbing sliter på selvfølelsen, gjør det vanskelig å fokusere på å lære, og øker sjansen for å droppe ut fra skolen.

Les også

Artikler i de store avisene forteller om alvorlige atferdsutfordringer hos elever i grunnskolen. Artiklene beskriver elever som bedriver hærverk mot skolens eiendom, elever som utfører vold mot lærere

Både lærer og elev skal oppleve klasserommet som trygt er det unisone kravet.

Når vi sender barna våre på skolen, er det med håp om at de skal oppleve en skolehverdag hvor de blir sett, føler seg trygge og gis mulighet til å lære og blomstre. Den viktigste investeringen vi gjør er ikke i næringslivet eller oljefondet, men i barn og unge som er framtida i samfunnet vårt. I norske klasserom sitter alle de som skal sørge for en sterk velferdsstat i framtida. Men først skal de få med seg kunnskap, finne ut hva de vil bruke evnene sine på, og finne sin plass i samfunnet.

Et godt skolemiljø kommer ikke av seg sjøl, det må investeres igjennom å ansette nok folk som kan følge opp enkeltelever og skolemiljøet som helhet. Lærere som motiverer, assistenter som hjelper, helsesykepleiere med åpen dør og miljøterapeuter som lager arenaer der elevene kan føle seg trygge- alle hindrer de frafall og får elevene våre gjennom skoleløpet.

Det er ikke bare statsministeren som bør tenke på å styrke laget rundt eleven. Det bør også Drammen kommune gjøre.

Les også

I høst er det lokalvalg. Det er politikerne i kommunen vår og i fylket vårt som har ansvar for skolene elevene våre går på. Det er de som bestemmer om vi skal investere i skolemiljøet ved å ansette flere miljøterapeuter. FO organiserer sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger, og mange av oss jobber i skolen. Våre medlemmer ser hvor viktig det forebyggende arbeidet i skolemiljøet er for å hindre mobbing, og hvor viktig det er å ha nok ansatte til å oppdage og ta tak i mobbing når det først skjer. Da må det flere ansatte inn som kan avlaste lærerne og fylle ulike funksjoner for elevene.

Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken, og lite er viktigere enn at barna våre er trygge når de går på skolen. Ved dette lokalvalget må politikerne vise at de vil styrke laget rundt elevene våre, og med det investere i framtida vår.

Nyheter fra Drammens Tidende