I det gamle testamentet står det at - da Folket etter syndfloden kom til Sinear, oppfant de brent murstein. Så ville de bli berømte og startet bygging av et høyt tårn som skulle rekke helt opp til himmelen -. Er det denne fortellingen som har forledet Union til gigantomani på Glassverket? Da Herren så hva som skjedde, skapte han stor forvirring blant Folket ved at ingen talte med samme tunge, og det oppsto babelsk forvirring.

Babelsk forvirring var det også i mange år før reguleringsplanen og den endelige avgjørelsen ble tatt av bystyret høsten 2020. Fakta og innspill svirret rundt Nøsted Brygge og Unions planer på den smale stripen mot fjorden. Det var opplysninger om kvikkleire av høyeste fareklasse, historiske utglidninger i fjorden med tap av menneskeliv, ingen bygging før ny svelvikvei var en realitet og verneinteresser osv.

Etter iherdig lobbyvirksomhet med skjønnmalte planer gikk utbyggingen gjennom i Bystyret med stort flertall. De fleste politikerne var vel lut lei hele saken, og valgte det enkleste med et ja. Men en politiker, Jørgen Harboe Wilhelmsen (R), stod fram rakrygget og argumenterte sterk mot byggehøydene og kalte Tårnet et fallossymbol. Det fikk Fredrik Haaning (H) til å uttrykke at han syntes det var flott med byggehøyden. Et slikt utsagn må være vondt å høre for dem som mister fjordutsikten.

Oppmerksomheten er nå rettet mot «Tårnet», men like kritikkverdig er blokkene, som opp mot åtte etasjer blir liggende med bredsiden som en mur mot fjorden. Det virker som politikerne glemmer at de skal være ombudsmenn for folket, og at utbyggerne får frie tøyler til å bygge i høyden. Det er i høyden den store profitten er.

Det er en rekke eksempler på at eksisterende bebyggelse må betale prisen i byen vår. Det er en grense mellom naturlig, fornuftig byutvikling og det å mure inn eksisterende småhusbebyggelse.

Enkeltvis har nok sikkert mange huseiere på Glassverket hatt innsigelser på byggehøyden gjennom høringsuttalelser, men synspunktene har blitt nedprioritert. Er det virkelig slik at det må store aksjoner til, noe a la Marienlyst-aksjonen, for å nå fram?

Der det er ønskelig å bygge høyhus bør vel disse ha ryggen mot lia eller åsen, eksempelvis Solåsblokka, Strøtvetblokkene eller skivehuset på Dyran. Da blir ikke eksisterende boliger lidende i samme grad.

«Tårnet» på Glassverket er avbildet brunt i Drammens Tidende. Til sammenligning var kanskje også de brente mursteinene i bibelfortellingen terrakottafarget . Oppfinnelsen som inspirerte til byggingen av Babels tårn og som skapte kommunikasjonsproblemer mellom mennesker. Konklusjonen på utbyggingen på Glassverket må bli: Bygg ikke murer mellom mennesker verken fysisk eller sosialt.

LES OGSÅ: