Gå til sidens hovedinnhold

Det viser seg igjen og igjen at når innvandrere i for omfattende grad flytter inn i et område, så flytter etniske nordmenn ut.

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag 16. september hadde Sylo Taraku, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda, en kronikk der han gikk i rette med stortingsrepresentant Jon Helgheim fra Frp for hans tidligere utsagn som gjelder resultatene fra selskapet Sentio Research. Dette selskapet har spurt drammensere om følgende: Hvilken betydning mener du andelen av innbyggere med innvandrerbakgrunn har for Drammens attraktivitet. Er det en styrke, en svakhet, eller har det ingen betydning?

Les også

Drammensere er positive til høy innvandrerandel: – Veldig gledelig å høre

Taraku hevder at Jon Helgheims protest og hans fremstilling av undersøkelsen er villedende, og at dette står i kontrast til at mange drammensere har støttet Sentios undersøkelser. I sin kronikk bruker så Taraku stor innsats med prosentregningregning for å vise at drammensere har en økende positiv holdning til innvandrere.

Innvandring til Norge fra Europa

For over 200 år siden startet Norge løsrivingen fra å være et lydrike til en selvstendig nasjon. Allerede fra kong Christian Kvarts tid på begynnelsen av 1600-tallet ble det blant annet utviklet gruvedrift i Norge, men ikke før etter 1800 tok en gryende industrialisering form. Dette førte til en kontrollert innvandring av kunnskapsrike folk som ble hentet for å bli engasjert i forskjellige typer virksomheter.

Disse kom i stor grad fra land i umiddelbar nærhet på det europeiske kontinentet eller fra England med korresponderende etnisitet. I den grad disse ble bofaste, ble de absorbert i befolkningen (assimilert). Dette skjedde både språklig, religiøst, i klesveien og gjennom inngifte.

Les også

Hva kan vi drammensere gjøre mot ekstremisme?

Dagens innvandring til Norge

Over en årrekke har det nå skjedd en innvandring til Norge, uten sidestykke i historien. Denne innvandringen skiller seg betydelig fra den som skjøt fart tidlig på 1800-tallet, både med hensyn til Norges eget behov og innflytternes etnisitet. Som type kan dagens innvandring til Norge enklest sammenlignes med veksten i innvandringen til USA fra slutten av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet, der de opprinnelige innbyggerne, indianerne, ble den svake part.

Hva kronikken lot være å omtale

Det er velkjent at «like barn leker best». Dette kommer beklemmende sterkt til uttrykk i hvorledes bosetningsmønsteret endrer seg i befolkningen, og dette er slett ikke noen ny oppdagelse. Sentio Research kan ikke med sin enkle spørsmålsstilling finne noe svar på dette. Det presise svaret kan finnes gjennom langsiktige studier i befolkningens flyttemønster, men det ligger åpenlyst i dagen for den som tar seg bryet med å sjekke navn på postkasser.

Det viser seg igjen og igjen at når innvandrere i for omfattende grad flytter inn i et område, så flytter etniske nordmenn ut (segregering). I Norge finnes slik oppførsel i prominente steder som Oslo og Drammen, men også i mange andre land der det samme erfares når større grupper med forskjellig etnisitet søker å bosette seg.

Les også

Integreringen er problematisk når en mann IKKE ber en bønn i Vigelandsparken

Assimilering som bekreftelse på en fullstendig integrering

Det er særlig viktig at enhver som kommer til landet finner seg til rette, får seg arbeid og blir en del av samfunnet. Klarer en å oppnå dette, så kan integreringen sies å være vellykket. På tross av dette kan samfunnstilpasningen møte hindringer. Dette skjer dersom et eller flere individer i sin daglige atferd overstadig synliggjør sin gruppetilhørighet eller har en oppførsel som strider mot det som aksepteres som normal og akseptert oppførsel.

Når dette skjer samtidig med gruppedannelse i mindre geografiske samfunn, har en ikke oppnådd siktemålet med integrasjonen i storsamfunnet.

Assimilering innebærer at giftermål kan inngås på tvers av gruppedannelser, i den grad disse måtte finnes. Assimilering er derfor en bekreftelse på en vellykket integrering.

Erfaring med bosetninger

Sri Lanka er et eklatant eksempel på grov mistilpasning, der tamilene til slutt ble nedkjempet med våpen i hånd etter at aktiv norsk fredsforhandling feilet. Det er likevel ikke enestående. I de siste få årene har flere land i Europa erfart voldelig uro, mye på grunn av segregerte bosetninger. Dette er eksempler på grunnleggende feilslått integrering i storsamfunnet.

Avslutning

Passasjerer i et skip som utsettes for unormal grov sjø rammes ofte av kvalme. Tilsvarende vil en befolkning som opplever store endringer i innvandring der segregering blir resultatet, bli rammet av en voksende uro. Dette må myndighetene ta hensyn til.

Kommentarer til denne saken