Karantene:

 • Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Kollektiv:

 • Kommunen oppfordrer til å unngå kollektivreiser i rushtid og med stort antall passasjerer.
 • Om folk likevel bruker kollektivtransport, skal det utvises særskilt oppmerksomhet for å følge smittevernsregler.

Munnbind:

 • Når det ikke er mulig å holde én meters avstand, skal folk bruke munnbind. Dette gjelder på kollektivtransport, butikker, serveringssteder, i tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Denne plikten gjelder ikke for folk som utøver fysisk aktivitet, barn under 12 år eller de med medisinske tilstander som gjør at de ikke kan bruke munnbind.

Hjemmekontor:

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Skjenking:

 • Skjenkestopp for utesteder er satt til midnatt.

 • Konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter dette.

 • For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter kl. 22.00.

 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte munnbind-plikt når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

Sammenkomster:

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

 • Lokalene skal være dimensjonert slik at alle kan holde én meters avstand.

 • Det sistnevnte forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Arrangementer:

 • Arrangementer med flere enn 20 personer til stede er ikke tillat når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.

 • Ved faste seteplasseringer er det ikke tillat flere enn 200 personer til stede innendørs.

 • Ved utendørs arrangementer er grensa 200 personer til stede samtidig.

Forskriften trer i kraft den 4. november klokka 18.00.

Les mer om de lokale reglene her

Les mer om de nasjonale reglene her