«Langt, langt der borte», skrev Th. Kittelsen og tegnet det glitrende Soria Moria-slottet. Skulle Kittelsen tegnet samme motiv i 2021, ville teksten neppe vært «langt, langt der borte saa han noe lyse og glitre». Den ville sannsynligvis vært «rundt neste hjørne så han – eller hun – digitaliseringen komme».

Kittelsens motiv fra Lauvlia i Sigdal brukes fortsatt i næringslivet som symbol på behovet for en langsiktig visjon for bedriften. Det er fortsatt viktig. Men nå handler det like mye om å kunne se hva som dukker opp rundt neste hjørne. Evnen til å kunne se, forstå og reagere raskt er blitt helt avgjørende for om ledere anno 2021 skal lykkes.

De nye lederne har vist seg fram under koronaen. Han eller hun omtales derfor også som «Koronaleder», en hedersbetegnelse på den som viser godt lederskap når kravene er ekstreme. Typiske kjennetegn er analytiske evner, et digitalt hode, en som lærer lynraskt, har fokus på bærekraft – og forstår at samfunnsansvar og IT-sikkerhet er virksomhetens livsforsikring.

Alle eiere og styreledere jakter nå den nye ledertypen – enten vi snakker om den nasjonale industrigiganten, den regionale eiendomsutvikleren, netthandelen i Mjøndalen, IT- og konsulentselskapet i Drammen, revisoren, entreprenøren, byggherrerådgiveren, utleieselskapet eller toppklubben i Drammen.

Som alltid er lederens fremste oppgave å skape resultater for eieren ved å utvikle strategier og operasjonalisere dem i handlingsplaner. På den stadig lengre og mer komplekse kravspesifikasjonen til topplederen, har evnen til å ta i bruk teknologiske nyvinninger kommet stadig høyere. Det betyr at ledere med solid IT-kompetanse seiler ifra.

Sjokkdigitaliseringen under koronaen har gitt ytterligere strekk i laget. På kort tid er kandidaten med det digitale hodet blitt den klart foretrukne. Det er fordi det er han eller hun som lærer seg nye ting raskt og som evner å lede sitt team på avstand. Tydelig kjennetegn er lettbeint, kreativ og utradisjonell. Og i bunnen: sterke analytiske evner.

De nye lederne ser hva som rører seg rundt neste hjørne, er raske til å reflektere og analysere hvordan det vil påvirke virksomheten – og utnytter mulighetene. (begrepet rundt nest sving er blitt for passivt og langsomt.)

De nye lederne står for kvalitet fremfor kvantitet. De tradisjonelt hardtarbeidende lederne som gjerne pusher 100 timer i uka når ikke opp i konkurransen om toppjobbene hvis de ikke samtidig er i stand til å ta i bruk de nye digitale verktøyene. For koronaen har vist at påstanden «alt som kan digitaliseres, blir digitalisert», er sann.

Sjokkdigitaliseringen under pandemien har endret forretningsmodeller og bransjer – og vist hvem som takler omstilling best.

Denne utviklingen har gitt lederne nye utfordringer og muligheter, for eksempel en ny ledelsesform. Stikkord er utvidet bruk av hjemmekontor og digital samhandling. Ledere som evner å gi de ansatte mer ansvar, lykkes. For dem er det det samme om medarbeiderne jobber på kontoret, hjemme eller på hytta. De forstår at det er resultatene som teller.

Det kreves mer. De nye lederne må også ha grunnkompetanse på oppkjøps- og fusjonsprosesser (M & A), være opptatt av bærekraft og at bedriften viser samfunnsansvar.

Alle disse områdene har fått økt oppmerksomhet – og krever lederens helhjertede medvirkning.

Utviklingen påvirker alle bransjer. Min bransje også. Det stilles nå enda større krav til prosesser innenfor executive search. Våre prosesser blir mer krevende, både når det gjelder research, analyse og utvelgelse. Det er blitt mye tydeligere hvorfor en topplederrekruttering er mer omfattende enn en mellomleder- eller spesialiststilling.

At de beste ikke søker på en utlyst lederjobb, er ikke nytt. Men under koronaen er de beste blitt enda mer opptatt av å levere der de er i dag. De selskapene som klarer å ta vare på og beholde disse, blir vinnere også etter koronaen.