DRAMMEN: I kveld kommer regjeringen med nye nasjonale koronatiltak, og Drammen er blant kommunene som omfattes i en ny sone.

I lista under ser du hvilke kommuner Helsedirektoratet mener bør få skjerpede tiltak. I hvilken grad regjeringa lytter til de faglige rådene fra direktoratet får vi vite på regjeringas pressekonferanse klokka 21.

Helsedirektoratet anbefaler at det fattes et sentralt vedtak om nye tiltak i følgende kommuner:

 • Aurskog-Høland
 • Marker
 • Rakkestad
 • Skiptvedt
 • Lunner
 • Nittedal
 • Lillestrøm
 • Lørenskog
 • Rælingen
 • Bærum
 • Asker
 • Drammen
 • Lier
 • Råde
 • Horten

Helsedirektoratet råder til at følgende virksomheter og steder stenges i de nevnte kommunene:

 • Kjøpesentre
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

 • Museer.

 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs

I stor grad er dette tiltak Drammen har hatt siden 9. november, men nå vil altså Helsedirektoratet anbefale å skru ytterligere inn ved å stenge kjøpesentre.

– Der det er størst risiko

Direktoratet anbefaler også at fagskoler, universiteter og høyskoler stenges for alle studenter i de 15 kommunene, og at undervisningen gjennomføres digitalt.

– For øvrig vurderer vi at påbud om hjemmekontor, skjenkestopp og plikt til å bruke munnbind også bør gjelde for disse kommunene, skriver direktoratet, uten at de spesifiserer munnbind-bruken.

Alle de 15 kommunene har ønsket å være omfattet av et sentralt vedtak. Tiltakene anbefales på grunn av smittesituasjonen i Nordre Follo og de omliggende kommunene, og for å stoppe den engelske virusvarianten.

– I kommunene der det er størst risiko for at viruset allerede sirkulerer, er det allerede iverksatt tiltak. Tiltakene som nå foreslås iverksatt for flere kommuner har som hovedformål å redusere spredning av smitte til nærliggende kommuner ved at personer eller aktiviteter flyttes over kommunegrensene i forbindelse med pendling, sosiale og kulturelle aktiviteter, skriver Helsedirektoratet.

Først og fremst stenge kjøpesentre

Helsedirektoratet skriver at de først og fremst mener det er kjøpesentre som bør stenges i de nevnte kommunene, «slik at andre butikker i stor grad han holdes åpent»:

» Vi anser trengsel og klyngedannelser på fellesområder i og rundt kjøpesentre som en særlig utfordring. Vi mener at åpne butikker utenfor kjøpesentrene i mindre grad vil føre til mobilitet over kommunegrensene. Fra 25.01 skal også butikker og kjøpesentre drive smittevernfaglig forsvarlig, og det skal kunne holdes avstand. Selv om kjøpesentrene har gode systemer for å begrense trengsel og klyngedannelser, kan de ikke styre tilstrømming av personer fra kommuner med stengte butikker».

Direktoratet vurderer det også slik at reise over kommunegrensene til serveringssteder vil være begrenset når det ikke skjenkes alkohol:

«Serveringsstedene skal også drive smittevernfaglig forsvarlig. På denne bakgrunn foreslås kun et skjenkeforbud, ikke pålegg om stenging av serveringssteder m.v. i disse kommunene».

Helsedirektoratet mener også at Vinmonopolene som ble stengt på Østlandet lørdag, kan åpne igjen. Vurderingen deres er at stengningen kan ha bidratt til økt smittepress.

– Med justeringer

Drammen har allerede en lokal forskrift med strenge smitteverntiltak. Denne skal i utgangspunktet opp til diskusjon i formannskapet på tirsdag, og det er foreløpig usikkert hva regjeringens nye regler vil bety for de lokale tiltakene.

Statsforvalteren hadde på forhånd flagget at det er nivå fire-tiltak som gjelder.

– Det er snakk om nivå fire-tiltak – med justeringer, bekreftet Espen Nakstad overfor Drammens Tidende klokka 19.25.