Det er krevende tider. Mange sliter for å holde virksomhetene sine i gang, mange er redd for arbeidsplass og inntekt, og sist – men ikke minst – mange er engstelige for liv og helse.

Hvor kommer fotballen inn i dette bildet? Det er jo «bare» fotball. Nei, det er ikke «bare» fotball.

De 16 klubbene i Eliteserien utgjør en betydelig næringsvirksomhet med mange arbeidsplasser. I Strømsgodset har vi totalt 70 ansatte på hel- og deltid. Alle kjenner de sentrale spillerne og trenerne, men vi har også et apparat som utvikler de lokale talentene til fremtidige helter på Marienlyst. Vi jobber aktivt med samfunnsrelatert arbeid, og vi har en stab som arrangerer kamper, skaffer inntekter og ikke minst sørger for at vi er en ansvarlig arbeidsgiver. Strømsgodset er lokalt i Drammen og Buskerud en relativt stor bedrift.

Det kan virke som om myndighetene i liten grad er oppmerksom på elitefotballen som næring og arbeidsplass. Fotballen er en av de virksomheter som er nedstengt som følge av myndighetenes smittevernpålegg. Til tross for dette faller fotballen i stor grad utenfor de støtteordninger og pakkeløsninger som er lansert. Men fotballklubbene har også husleie, lønn og andre driftskostnader som skal betales. Når inntekter faller bort som følge av at kamper ikke kan spilles, sier det seg selv at det blir en krevende økonomisk situasjon for de fleste. Det er i ytterste konsekvens et spørsmål om å overleve som klubb.

Men fotball er så mye mer enn drift av eliteklubber.

Vi har mengden med gutter og jenter i de aldersbestemte lag som spiller fotball. De har elitespillere som forbilder, og skal selvfølgelig bli proff. Så har vi alle foreldre, besteforeldre og andre som er like engasjert som den håpefulle spilleren. Det er vel ingen aktivitet som engasjerer så mange barn, unge og personer rundt som breddefotballen.

En annen gruppe som ikke må glemmes er ihuga supportere som trofast støtter sitt lag. I den gruppa er det nå et stort savn etter fotball – både på stadion og på TV.

Vi i Strømsgodset har arrangert virtuelt kick-off. Det var ca. fire tusen som løste frivillige billetter, og det var ca. femten tusen som var innom og så seansen på nettet. Dette sier noe om engasjementet og savnet der ute.

Så fotballen betyr så mye for så mange på forskjellige plan. La oss sammen bidra til at det igjen blir aktivitet og engasjement rundt på alle arenaer når koronaens tid er på hell.

For det er ikke «bare» fotball.

Ta godt vare på hverandre.