Ask & Loke er en restaurant med en tydelig profil og innarbeidet rykte som en av Drammens beste restauranter. Vi driver en spesialisert restaurant på mat og vinopplevelser på et meget høyt nivå. Vi serverer ikke bare mat men en pakke.

Denne pakken består av mat, service, atmosfære og drikke. I 98 prosent av tilfellet består dette av alkohol som drikke. Som ikke serveres uten å ha en klar tilhørighet til hver rett som settes av teamet gjennom testing og smaking. Såkalt Pairing.

Ved å fjerne alkoholsegmentet, i hovedsak vin, fjerner man en fjerdedel av konseptet og man fjerner 50 prosent av omsetning per gjest. Når man skal prøve å måle hvor mye det utgjør av antall gjester så kan vi ta utgangspunkt i omsetningstapet i november og desember. 85 prosent av våre gjester valgte å ikke besøke oss i denne perioden.

Nå kan man selvfølgelig ikke måle alt opp mot skjenkestopp. En generell frykt i samfunnet og en dugnad er også på gang. Men vi opplevde perioden mellom april 2020 og november 2020 som en meget bra tid, med en økning fra året før allerede var et rekordår noe som genererte overskudd i 2019.

De gjester som det er mange av og som vi kommuniserer med hver dag gir uttrykk for at om de kunne nyte vin ville de ha kommet. Dette er opp mot 5–600 gjester vi har hatt direkte kontakt i med på mail, sosiale medier, telefon og ellers hørt gjennom kommentarer i mediene osv. De gir også uttrykk for at de føler restauranten som trygg, og applauderer den jobben vi har gjort i henhold til smittevern.

Vi valgt å være åpne i denne perioden, samt tilby takeaway, kokk hjem og catering. Dette gjorde at vi reddet en omsetning på 15 prosent i forhold til 2019. Og det gjorde at vi kunne ta inn de mest utsatte av våre medarbeidere på jobb i store deler av perioden, så de slapp et så stort inntektstap som det kunne ha blitt. Men de 15 prosentene kostet mye. Om vi hadde hatt skjenking hadde det tallet vært på 30 prosent eller mer av fjorårets omsetning.

Man kan da si at man må bruke 50 prosent mer ressurser på samme krone under en skjenkestopp.

Med marginene på matsalg sier det seg selv at jobben er nesten forgjeves rent bortsett fra å holde åpnet, ha lys i lokalene og tilby en opplevelse for de få som trenger det.

Ringvirkningene ut over dette er mange. Foruten den risikoen vi eiere personlig har om dette skulle ende som nok et offer av pandemien er en ting. Men vi er også en lærlingbedrift som tar vårt samfunnsansvar alvorlig og pumper ut lærlinger som vinner konkurranser og generelt øker interessen for faget blant unge og nye kokker i skoleverket. Vi har til enhver tid inne elever fra omkringliggende yrkesskoler.

Vi handler og promoterer lokalt både for produsenter og leverandører. Vi engasjerer oss i Drammens ve og vel med å ha tydelig bærekraftig profil og med å være en sterk del av mangfoldet i denne kommunen.

Nå går vi inn i 2021 under samme premisser. Korona herjer og vi må alle være med på dugnaden. Men våre utgifter stopper ikke opp. Statlige, kommunale og private utgifter skal dekkes. Ikke minst lønn til som jobbet gjennom juletiden.

Så håper vi ved dette at vi har klart å opplyse om den katastrofale effekten pandemien har på en stigende og levedyktig bedrift med over 10 ansatte.

Reelle tall på konkurser så langt har vi ikke klart å spore opp, noe som i seg selv er skuffende siden det ville lagt mer kraft bak dette i skrivende stund. Men E24 melder den 3. juni 2020 om 100 konkurser. Kanskje andre kan si hvor mye dette har kostet samfunnet, ikke bare for enkeltpersoner men også i skatter og avgifter.

Dette er ikke syting eller egoisme. Dette er et rop om hjelp til vår kommune og vår stat. Hjelp oss på samme måte som dere har hjulpet blant andre reiselivet. Det er mange bransjer som sliter på lik linje som oss og som også burde vært tatt mer på alvor og tatt hånd om. Men denne bransjen er min, og det er denne jeg kan snakke for.

Dette landet er bygd på solidaritet og nabokjerringa som bryr seg. Hvorfor slutte nå? Er vi redd for å tømme oljefondet eller forstyrre de massive investeringer vi gjør internasjonalt? Skulle ønske dette var mer transparent, og at kortene for avgjørelser lå på bordet. Men det er ikke tilfellet. Kanskje vi rett og slett ikke bryr oss?