– Dette går utover helsa vår. Noe må gjøres fortest mulig

Kommunen ba veivesenet forklare manglende støyskjerming. Svaret får naboer til å reagere.