Vi leser på dt.no 5. mai at den såkalte «Klokkemannen» endelig får saken sin opp til behandling og dom.

Han ble pågrepet for de forholdene han er anklaget for i 2015. Med «normale» fradrag for lang behandlingstid vil jeg tro det ligger an til at tiltalte dømmes til et halvt års opphold for seg selv og familien i et luksushotell på Gran Canaria, for statens regning.

Den lange behandlingstiden vi stadig erfarer er i ferd med å gjøre hele rettsvesenet vårt til en farse. For oss som har stilt oss til rådighet for Tingretten som domsmenn blir denne samfunnstjenesten mer og mer meningsløs.

Vi leser at det er satt av tre uker til saken. I tre uker, fra kl. 0900 til 1600, skal altså en gjeng bestående av overbetalte advokater, normaltlønnede politifolk og dommer, samt to grovt underbetalte domsmenn, sitte i en svært underventilert rettsal i Tinghuset å høre på hverandre. Deretter skal dommeren bruke noen dager på å skrive en liten novelle av en dom. Alle er de hele tiden vel vitende om at den lange behandlingstiden vil føre til at «Klokkemannen» kun vil få en symbolsk straff.

«Hvis saken blir liggende urørt hos politiet mer enn ett år regnes det som et brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen, og skal gi vesentlig redusert straff.»

Hallo – her snakker vi seks – 6 – år!

Var jeg klokkemannen ville jeg ikke være veldig bekymret for å måtte tilbringe mye tid bak murene fremover.

Dette gidder jeg ikke mer Drammen Tingrett – stryk meg fra lista!