I et leserinnlegg 27. mai opphøyer Cathrin Janøy, Miljøpartiet De Grønne (MDG) sin partifelle Kristoffer Robin Haug (fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken) til heltestatus og sabler ned utbygginge av E18. Hun glemmer at E18-prosjektet (inn mot Oslo) ikke handler om å bygge en ny monstervei, men å temme den monsterveien vi allerede har.

Janøy tar feil når hun påstår at den vedtatte og nødvendige utbyggingen av E18 vest for Oslo (mot Drammen) ikke er fremtidsrettet. Vi vil på vår side kalle det alt annet fremtidsrettet å la blind avsky for motorveier skygge over at E18 allerede finnes, og at den støylegger og forurenser boligområdene til tusenvis av mennesker og står i veien for grønn byutvikling.

Nå står valget mellom hvorvidt man vil la Asker, Sandvika og Høvik forbli støylagt og delt i to av dagens E18, eller faktisk tørre å satse på byutvikling på myke trafikanters premisser. Å legge E18 gjennom Oslo sentrum i tunnel har vært en stor suksess. Nå er det på tide å gjenskape den suksessen i Asker og Bærum.

Janøy påstår at Fornebubanen brukes som pressmiddel for å få bygget E18. Det er en misforståelse. Tvert imot er Fornebubanen og E18 del av én helhet. I fjor vedtok Bærum kommune en stor utbygging av Fornebu med 11.000 boliger. Denne utbyggingen sikret grunneierbidrag på hele to milliarder kroner til å bygge Fornebubanen. Det var den siste brikken som falt på plass for å kunne bygge Fornebubanen.

Utfordringen er at kommunen har lagt ny E18 til grunn for den store utbyggingen på Fornebu. Grunnen er at Fornebu i dag kun har én vei inn og ut, og nye E18 innebærer en ny tverrforbindelse mellom Fornebu og den nye lokalveien over E18 på Høvik. De fleste skjønner at det ikke er forsvarlig å bygge en ny bydel på størrelse med en liten norsk by, med kun én vei inn og ut.

Resultatet blir virkeligheten slik den står i dag: dersom Oslo og Viken skroter E18 til tross for protestene fra Bærum, vil utbyggingen av Fornebu skrotes og dermed vil de to milliardene til Fornebubanen forsvinne.

Både SV og MDG liker å vifte med lokal enighet i Viken og Oslo, regioner som begge partiene styrer, men hopper glatt over kommunene som E18 faktisk skjærer gjennom.

Innbyggerne i Asker og Bærum har i flere tiår betalt for tunneler, kollektivtransport og byutvikling i Oslo. Nå kommer takknemligheten i form av at Oslo trekker stigen opp etter seg, og nekter politikere og innbyggere i Asker og Bærum et prosjekt som har blitt lovet i lang tid. Er det særlig demokratisk, Janøy?