Tiggere fra romfolket har fått et godt tilbud for overnatting og opphold om vinteren. Det er Kirkens Bymisjon som har sørget for oppholdssted og har kontakt med familiene. De kjenner familiene, og har god oversikt over hvem som til enhver tid er i byen.

Men det er en ordning som bare gjelder fra oktober og ut april, i den kalde årstiden. Det er ingen ordning for sommermånedene. Dermed har vi fått den uheldige situasjonen i år rundt Heltberg barne- og ungdomsskole og i Tollbugaten og Hesselbergsgate på Strømsø.

 


Tiggerne var en periode i Byparken. Der hadde kommunen satt opp et festival-toalett og en konteiner for avfall. Kirkens Bymisjon hadde kontakt med tiggerne. De hadde to miljøarbeidere som kunne rumensk og hadde daglig kontakt med romfolket. De lærte tiggerne å bruke toalettet, gjøre rent etter seg med våtservietter og holde orden. De ansatte viste dem at alt søppel skulle kastes i konteineren, og lærte dem å holde rent rundt seg. Kommunen tømte toalettet etter behov.

Dette fungerte godt inntil noen begynte å protestere. Ordningen opphørte, tiggerne ble jaget fra Byparken og måtte finne seg andre områder.
Fra mai har de ikke hatt noe sted å være og ingen servicetilbud. Da blir det «ganske alvorlig», som ordføreren uttaler i Drammens Tidende 28. mai.

Naboer er fortvilte, og det er en uholdbar situasjon for Heltberg skole. Kristelig Folkeparti sendte 4. juni et spørsmål til kommunen om det var mulig å finne en ordning. Da vi ikke hørte noe, spilte vi det inn som et av partiets ønsker til revidert budsjett. Samarbeidspartiene Høyre, Miljøpartiet, Bylisten og uavhengige støttet forslaget unisont. Tirsdag ble forslaget vedtatt som en del av pakken til revidert budsjett.


Det blir satt av 500.000 kroner for å få ordnede forhold rundt romfolket. Kommunen vil i samarbeid med en frivillig organisasjon finne et bedre sted for romfolket. Det vil ikke være i den flotte «nye» byparken, men et sted kommunen selv eier litt unna der hvor andre folk ferdes. Det vil bli satt opp servicetoaletter slik at de får gjort sitt fornødne. De må læres opp til hvordan dette fungerer. Og det må være søppelkonteinere i nærheten slik at all søppel og matrester ikke slenges utover.

KrF er sikker på at kommunens mange dyktige folk vil finne en god løsning i samarbeid med en frivillig organisasjon. Det må engasjeres folk som snakker romfolkets språk, har tillit blant dem og har tid til å holde kontakten.

LES: DTs politiske kommentator om tiggerproblematikken


Dette har med menneskeverd å gjøre. Alle mennesker må få en verdig hverdag, også når de kommer fra et annet land og er fattige. Vi politikere er glade for at vi fikk et positivt vedtak på dette i bystyret, og at det blir til beste for alle parter. Ekstra gledelig var det at samtlige partier (unntatt ett) uttrykte glede over at det var funnet en tilfredsstillende løsning. Sosialistisk Venstreparti hadde levert inn et forslag som var omtrent identisk med det KrF hadde foreslått. Det viser at folk bryr seg om andre og vil det beste også for romfolket.