Folk begynner å bli ganske lei av restriksjonene i forbindelse med koronapandemien, ikke bare her i landet men i enda større grad i resten av Europa og Amerika.

Det som forundrer meg, er imidlertid at ikke helsemyndighetene i større grad har forberedt oss på at pandemier er noe som kommer i bølger og vil vare i alle fall i tre år før smitten er utbrent.

Historisk sett har vi hatt slike pandemier tre-fire ganger i hvert århundre helt siden 1500-tallet. Disse har oppstått når helt nye virus har oppstått hos svin eller fugler og deretter spredt seg raskt mellom mennesker på flere kontinenter samtidig, fordi få eller ingen har immunitet.

De siste fire pandemiene var spanskesyken i 1918, asiasyken i 1957, hongkongsyken i 1968 og svineinfluensaen i 2009. Selv om overvåkingen av influensavirus i dyrebestander er god, er det ikke så mye vi kan gjøre med sannsynligheten for at en ny pandemi oppstår. Det som først og fremst skiller pandemiene fra vanlig sesonginfluensa, er at sykeligheten er mye høyere (20-50 prosent vs. 5–10 prosent). I tillegg kan andelen av de syke som dør, øke under pandemier. Dødeligheten under en sesonginfluensa ligger for eksempel på 0,1 prosent, mens den under spanskesyken var 1–2 prosent, basert på tall fra USA og Norge.

Den såkalte spanskesyken hadde ingenting med Spania å gjøre, men ble først påvist i Kansas i USA tidlig i 1918. Den ble brakt til Europa med amerikanske soldater, og bredte seg med rekordfart i skyttergravene på slutten av første verdenskrig. De som ble smittet, fikk sterke influensasymptomer og sykdomsforløpet var veldig raskt, og svært ofte dødelig. Høsten 1918 kom det en ny bølge, og en tredje bølge av spanskesyken begynte i januar 1919 og varte til juni 1919. Så ble det noen måneders opphold før den siste bølgen oppsto i 1920.

De senere pandemiene har hatt mindre konsekvenser, ikke minst på grunn av omfattende vaksinering, men vi vet at asiasyken tok livet av nærmere 70.000 amerikanere. Selv om vi foreløpig ikke ser enden på koronapandemien, må vi regne med at den, i likhet med de tidligere pandemiene, er utbrent i løpet av 2023, men neppe tidligere.

Inntil det skjer har vi ikke annet å gjøre enn å smøre oss med tålmodighet og ta våre forholdsregler med vaksine og god hygiene.

Det er det eneste som historien har lært oss at nytter i kampen mot smittsomme og dødelige virus.

LES OGSÅ: