Gå til sidens hovedinnhold

Dette sier Henrik Pedersen om styrets rapport

DRAMMEN: Styret i Strømsgodset har nå fått presentert rapporten etter varslingssaken som førte til at Henrik Pedersen måtte gå som trener.

Etter styrets syn har Pedersen brukt uakseptable ord og uttrykk. Nå anmeldes saken til Norges Fotballforbund.

Les mer om styrets konklusjon:

Les også

- Klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk

Nå gir Henrik Pedersens advokat, Erik Flågan uttrykk for Pedersens mening om styrets konklusjon:

– Vi tar styrets konklusjon til etterretning, men er uenige i styrets vurdering av at det foreligger grunnlag for å treffe en slik konklusjon. Vi vet lite om hva granskerne har gjort, hvem de har snakket med, hvorvidt de har fulgt opp våre henstillinger, og hvorfor de tilsynelatende ikke har satt uttalelser fra Henrik Pedersen inn i en riktig kontekst, skriver Flågan i en pressemelding.

Flågan mener Pedersen har gitt ettertrykkelig uttrykk for sin nulltolleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning.

– Men han anerkjenner at enkelte ord og utrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment, skriver advokaten.

– Løsrevet fra realiteten

Pedersens advokat sier at de ikke har fått innsyn i selve granskingsrapporten. De forutsetter at de har fått informasjon om, og rett til kontradiksjon på, alle granskernes «funn», skriver Flågan.

– Hvis slik kontradiksjon er gitt, er bevisbildet i denne saken etter mitt syn ikke blitt vesentlig endret etter at det samme styret 5. april - etter sin egen gjennomgang av påstandene og samtaler med involverte - konkluderte med at Henrik Pedersen ikke hadde utvist rasistiske holdninger mot ansatte i klubben.

Advokaten mener også at bevisbildet som de er presentert ikke gir grunnlag for styret å trekke sin konklusjon.

– Utover at granskerne har snakket med Henrik Pedersen to ganger vet vi som sagt ikke hvem de har snakket med. Vi opplever endringer og tilpasninger i forklaringer gjennom prosessen, men hva som er bakgrunnen for det har vi ikke fått innsyn i, skriver Flågan, før han fortsetter:

– Etter mitt syn er uttalelser fra Henrik Pedersen blitt løsrevet fra realiteten, og ikke satt inn i sin riktige kontekst. Formuleringer som er uttrykt respektfullt og i forståelse for andres kultur, kan i løsrevet forstand oppfattes av andre som diskriminerende. Slike utsagn vil like fullt ikke være diskriminerende når de gjengis i sin rette sammenheng og relasjon.

– I verste mening

Flågan skriver at Pedersen vil fremlegge sitt syn og detaljene i sakene overfor Norges Fotballforbunds organ.

– Utsagn som kan misforstås eller tillegges verste mening i denne saken, fremstår å være rettet mot Henrik Pedersen, for å underbygge et inntrykk og en konklusjon om bruk ord og uttrykk som påstås i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse - en konklusjon som nærmest var gitt på forhånd når prosessen og medietrykket har blitt som det har blitt.

Saken oppdateres,

Kommentarer til denne saken