Gå til sidens hovedinnhold

Digitalisering i Drammen kommune. Hva betyr det for deg og meg?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har tidligere skrevet om Høyres satsing på digitalisering og hvordan vi i Høyre gleder oss til å jobbe videre med digitalisering i Drammen kommune. Så ble det stille fra administrasjonen inntil Formannskapet la fram et ønske i mai om en orientering rundt status. Nå er saken her. Det blir neppe noen stor diskusjon, men den skal nå opp i kommunestyret som egen orienteringssak 26 oktober.

Det brukes mange fine ord i en digitaliseringsstrategi, og når vi i tillegg snakker om en nasjonal og en lokal strategi blir det mange og lange formuleringer om innovasjon, brukeren i sentrum, fornye og forenkle osv.

For Drammen bygger arbeidet med strategien på to formålserklæringer;

 1. Digitaliseringsstrategien skal sette en hensiktsmessig retning
 2. Digitaliseringsstrategien skal bidra til økt digital modenhet

Men hva betyr dette egentlig?

De fleste av oss kjenner uttrykket digitalisering og har en klar formening om hva det omfatter. Men for mange er det nok fortsatt ullent når vi kommer litt ned i detaljskuffen og skal finne ut av: «What´s in it for me?» Og hvordan vil dette påvirke min dag?

Det finnes mange definisjoner og det enkleste er ofte det beste: «Å anvende teknologi til å fornye, forenkle og forbedre». Men forbedre – hva da?

For offentlig sektor er det brukeren og innbyggeren i sentrum som det heter, det er altså du og jeg som skal få mer automatiske tjenester, enklere kommunikasjonskanaler og effektive selvbetjeningsløsninger. For eksempel skal vi slippe å fylle ut skjemaer med opplysninger myndighetene allerede har. Offentlig innhenting av informasjon skal baseres på «bare en gang prinsippet», og bare det er jo helt fantastisk.

Digitalisering handler altså minst like mye om organisering og endring av arbeidsprosesser som teknologi. Stat og kommune må dele informasjon på et helt annet nivå enn i dag, og for Drammen kommune betyr det at et utstrakt samarbeid mellom sektorer som ikke har kommunisert noe særlig tidligere må på plass. Det vil også kreve utstrakt samarbeid med næringsliv og privat sektor.

Digitalisering er ikke noe nytt i Drammen, og særlig innen helse og omsorg har Drammen vært en foregangskommune i mange år. Velferdsteknologi er kanskje det vi alle kan mest om. Trygghetsalarmer, GPS-sporing og medisindispensere er kjent for nesten alle. Men også inne skole er «It´s learning» godt etablert og «eByggesak» er en godt etablert kommunikasjonsløsning.

Så en strategi blir bra og er veldig velkomment. Men for at dette ikke skal bli bare fine ord og flotte fraser så må den altså knyttes nært til tjenesteutvikling og konkrete prosjekter. Det vil igjen kreve mye opplæring av kommunens ledere og ansatte slik at de evner å se muligheter og å finne teknologiske løsninger der de hører hjemme.

Og da begynner dette å bli spennende saker.

I Høyres program står det listet opp 15 helt konkrete mål for digitalisering av offentlig sektor:

 • Stille krav om forpliktende gevinstplaner ved digitaliseringsprosjekter.
 • Stille krav om forpliktende gevinstplaner.
 • Innføre krav om elektroniske arkiver for saksbehandling i kommunene.
 • Styrke den digitale kompetansen.
 • Legge opp til mer automatisert saksbehandling.
 • Gjøre bruk av innovative offentlige anskaffelser.
 • Ta i bruk løsninger i nettskyen.
 • Styrke samarbeidet mellom stat og kommune.
 • Videreutvikle de sentrale digitale registrene og felleskomponentene, slik som folkeregisteret, matrikkelen, enhetsregisteret og Altinn.
 • Sørge for at offentlige IT-løsninger designes slik at sikkerhet og personvern blir innebygget.
 • Prioritere utviklingen av det digitale indre markedet høyt i vårt samarbeid med EU, og styrke det nordiske samarbeidet om digitalisering.
 • Videreføre et høyt digitaliseringstempo.
 • Gjennomføre flere samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringsprosjekter, blant annet gjennom den statlige medfinansieringsordningen.
 • Fornye offentlige databasesystemer

Jeg gleder meg til å se hvordan vi kan knytte disse målene opp til en strategi for Drammen som gir mening.

Kommentarer til denne saken