Vi leser i Drammens Tidende at Drammens ordfører holder fast i troen på at Drammen, som Norges første storbyområde, skal få på plass en byvekstavtale uten å ta inn bompenger.

Vi i næringslivet heier på innovasjon, men vi er også opptatt av å få fakta på bordet. Hva slags byvekstavtale er det ordføreren ser for seg?

På vegne av næringslivet i regionen ber vi ordfører Monica Myrvold Berg svare på fire spørsmål, og det i god tid før vi går til valgurnene mandag 11. september:

  • Hva mener ordføreren med at vi ikke skal legge nye veier inn i vår byvekstavtale, men bruke eksisterende veier på en ny måte? Gi oss gjerne noen eksempler.
  • Hvordan vil ordføreren finansiere den omfattende sykkelplanen Drammen kommune har vedtatt?
  • Hvordan har ordføreren planlagt å finansiere tilpasset trasé, avganger og ny trafikkflyt for den planlagte «superbussen» fra Mjøndalen/Krokstadelva til det nye sykehuset på Brakerøya?
  • Bypakken Stortinget nettopp vedtok for Nedre Glomma (Fredrikstad/Sarpsborg-området) har en ramme på over ni milliarder kroner. Av disse pengene utgjør over 70 prosent bompenger. Hvilken økonomisk ramme er det på ordførerens tenkte byvekstavtale for drammensregionen og hvor stor andel forventes det at staten skal bidra med?

Vi ønsker alle politikere og innbyggere i Drammen en god og opplyst valgkamp!