Billy Taranger, nestleder i Drammen og Viken KrF, får 20. oktober publisert et debattinnlegg i Drammens Tidende.Der hevder han at det må gis livhjelp og ikke dødshjelp, og at aktiv dødshjelp truer menneskeverdet.

Dette stemmer ikke. Det er snarere omvendt. Det er dagens praksis som truer menneskeverdet.

Vi vet at tiggere selger narkotiske piller illegalt i Oslo. Det er pårørende som tar loven i egne hender og begår barmhjertighetsdrap, det er leger som bedriver aktiv dødshjelp i det skjulte. Vil Billy Taranger påstå at dette ivaretar verdigheten til dødssyke mennesker? Da tenker jeg at det tross alt må være bedre å akseptere dødshjelp. Å få dødshjelp inn i kontrollerte former.

Ved å akseptere aktiv dødshjelp gir man også pårørende en mulighet til å ta et verdig farvel. I dag sitter man igjen med sjokk og raseri fordi den syke begikk et uventet selvmord.

Personlig klarer jeg ikke med min beste vilje å se hva som er verdig med dagens praksis.