Drammen Arbeiderparti er i nesten alle hovedsaker en blåkopi av Drammen Høyre. For velgere som stemmer på de to store partiene, vil valget stå mellom en kvinnelig eller en mannlig ordfører. Rett nok får du mer privatisering av renhold med Høyre, men det er også alt.

Når hovedutvalgsleder Eivind Knutsen kan si fra kommunestyrets talerstol at eiendomsskatt er usosialt, har sosialdemokratene en lang vei hjem. At de 25 prosent dyreste boligene i Drammen skal betale eiendomsskatt, slik SV foreslår, kan aldri bli usosialt.

Eiendomsskatt er faktisk en av de mest sosiale skattene vi kan ha. De som har mye, skal yte mer til fellesskapet. Det er bare å se på skattelistene som er offentliggjort i Drammens Tidende i det siste, så ser man hvem som ville betalt eiendomsskatt. Det er ikke akkurat minstepensjonister og aleneforsørgere.

Les også:

Alle de store byene, også de som er styrt av Arbeiderpartiet, krever eiendomsskatt for å øke kommunens inntekter. Ja, faktisk har 253 kommuner i Norge eiendomsskatt. Vekstkommunene Holmestrand og Lillestrøm har eiendomsskatt. Det ser altså ikke ut til at eiendomsskatt skremmer bort tilflyttere til disse kommunene. . Kan det være så enkelt at de, på grunn av eiendomsskatten, kan være så framme i skoene og leverer gode tjenester til innbyggerne?

Tjenestene i en ny storkommune bør også være de samme i hele kommunen. Det er det ikke alltid så lett å huske på for et parti som fortsatt ser ut til å operere med en egenrådig Nedre Eiker-benk.

Drammen Arbeiderparti framstår mer og mer som et administrasjonsparti, hvor det er greit å administrere rådmannens politikk. Det blir ikke mye bråk og framdrift av slikt, det går på det jevne liksom.

Les også:

Uten bompengefinansiering får vi ikke til ny svelvikvei, ny holmenbru, ny atkomst til Fjell eller ny vei til Konnerud. SV er enig i at bompenger er usosialt, det rammer de som har minst mest, men det er den eneste finansieringsformen som benyttes i Norge dersom man ønsker å realisere slike prosjekter.

Uten disse to finansieringskildene blir det noe veldig traust og sidrumpa over Drammen. Ingenting skjer, og styringspartiet Ap er tilfreds med det.

For å trekke fram en lett omskriving av Audun Briseids novellesamling fra 1974, hvor forfatteren frustreres over at Neil Young har gått seg bort musikalsk:

Hvem kan hjelpe Drammen Arbeiderparti med å finne veien hjem?