Pavarotti trues med dagbøter: – Absurd!

«Dersom vi oppdager at dette ikke følges så er neste steg å iverksette løpende dagmulkt», skriver kommunen til utestedet Pavarotti. Før lydisolering er på plass, kan Pavarotti ikke holde konserter.