Midt under valgkampen, hvor alle partiene ønsker å jobbe mot økende forskjeller i Norge, kommer tallene fra Barne- og Familiedirektoratet.
I Drammen lever 18,6 % av Drammens barn i lavinntektsfamilier.

Familiefattigdommen i Drammen er vedvarende høy. Selv om det i mange år har vært igangsatt mange og gode tiltak i kommunen. Mange engasjerte og dyktige ansatte har deltatt i mange prosjekter, spesielt rettet mor barn i fattige familier.


Drammen kommune svarer i DT 10. august at de skal bli bedret til å koordinere tilbudene og samarbeide bedre med alle frivillige organisasjoner. Er det ikke nettopp det man har gjort? Er ikke det mer av det samme?

Samtidig ble forslaget stilt i kommunestyret, å unndra barnetrygd som beregningsgrunnlag for sosialhjelp. Det ble avvist. Et tiltak som flere av de omkringliggende kommune har ivaretatt. Dette forslaget vil Rødt stille på nytt i kommunestyret.


I tillegg til dette vil vi at Drammen skal ha standard satser på sosialhjelp, og ikke ligge under som vi gjør i dag.

Drammen har i mange år pekt på at vi vil være kompetansebyen. Vi vil ha universitet, vi vil satse på høyteknologiske bedrifter. Vel og bra det. Men kanskje man skal se på andre type arbeidsplasser i industribyen Drammen? Skal familiene ut av fattigdommen må de også ha mulighet til arbeid. Ikke tiltaksplasser, men jobber som ikke krever høy og spesialisert kompetanse.
Det må være jobber der folk bor.


Skal familiefattigdommen ned må vi også bruke andre virkemidler enn koordinering og samarbeid med frivillige.


Andre minnlegg på dt.no/meninger:

Med Sp blir det omkamp om Viken
Drammen Høyre er garantisten for at det ikke innføres eiendomsskatt i Drammen kommune


Svelvik må ikke alltid stå med lua i hånda og takke ja