Mandag ble Drammen tildelt prisen som årets kulturkommune. Det er en hyggelig oppmerksomhet til alle utøvere, kulturarbeidere, frivillige og publikum som har bidratt til at juryens valg falt på byen vår. Jeg skulle virkelig ønske at vi i De Grønne kunne slutte oss helhjertet til gratulasjoner og jubel. Men det er noen spørsmål som gnager: Er Drammen virkelig Norges beste kulturkommune? Og kom denne utmerkelsen litt for tidlig?

Forskningsmiljøet som studerer norske kulturkommuner gir et ganske ulikt bilde av kultur-Drammen enn hva denne flotte utmerkelsen gir inntrykk av. Telemarksforskning har i en årrekke laget Norsk kulturindeks og Norsk idrettsindeks. Formålet med disse er å vurdere norske kommuner på ulike parametere som beskriver blant annet infrastruktur, offentlige tilskudd og deltakelse blant utøvere og publikum.

Drammen har i mange år scoret høyt på store deler av idrettsindeksen. Dette har politikere og idretten selv, med rette, vært stolte av og nevnt behørig. På kulturindeksen har imidlertid Drammen sunket gradvis nedover de siste årene. Fra en hederlig plassering midt på 50-tallet i 2012, falt vi ned til 152. plass på siste rangering.

Kommuner som gjør det dårlig på kulturindeksen skylder ofte på at tallene ikke stemmer med virkeligheten. Telemarksforskning selv har også vært åpne på at såkalte «generalistkommuner» blir favorisert. Men dersom man anerkjenner metodegrunnlaget i idrettsindeksen, så kan man ikke samtidig avvise den tilsvarende kulturindeksen. Det er enten eller.

Den 152. beste kulturkommunen kan ikke samtidig være den ypperste. Det gir ikke mening. Og med Nedre Eiker på 395. plass og Svelvik som nummer 288, bør dette tas på alvor.

Les også

Høythengende heder - akkurat det Drammen trengte

For all del – mye går bra i kultur-Drammen. Vi ønsker ikke å svartmale.

Arbeidet med Interkultur, Norges største folkefest Elvefestivalen, KinoCity, Strømsø aterliersenter og høstprogrammet til Drammen Scener er eksempler på suksesser. Da vi reddet Pavarotti før sommeren fikk vi samtidig etablert et viktig prinsipp som sikrer kulturen og utelivets plass som hjertet og motoren i hvordan vi bygger framtidas sentrum.

Vi i De Grønne har, sammen med våre blå budsjettkamerater, økt bevilgningene til kultur begge årene vi har samarbeidet. Dette gir større handlingsrom for de dyktige medarbeiderne i kulturadministrasjonen, og utvidede muligheter for frivillige, profesjonelle kulturarbeidere og kunstnere.

Samtidig er det en del røde lamper som blinker ganske kraftig. Det gjør oss redd for at denne prisen kan bli en sovepute, når det faktisk er mye som absolutt ikke er på stell.

Frivillige lag og foreninger har i flere år varslet om at de ikke har råd til å bruke Union og Teateret, og vi ser nå resultatene. Det gamle miljøet har langt på vei forsvunnet. Dette er ikke Drammen Sceners skyld, årsaken er sammensatt og ligger i balansen mellom inntektskrav og bevilgninger fra eieren Drammen kommune.

Øvingsfasilitetene til det frivillige kulturlivet ligner ikke grisen. Mens byens unge fotballtalenter løper rundt på toppmoderne kunstgress og vi har høy kvalitet på mange flerbrukshaller, tvinges korpsmusikere og ensembler inn i bomberom og klasserom med grusom akustikk og stoler som ødelegger ryggen. Det frivillige kulturlivet ligger årevis bak idretten når det kommer til prioriteringer for infrastruktur.

For barna i kulturskolen er det påvist klar sammenheng mellom reiseavstand og bruk av tilbudet. De som bor lengst unna (og til dels i korrelasjon med inntektsnivå), har i mindre grad mulighet til å delta i kulturskolen enn andre.

Da vi i De Grønne arrangerte en debattkveld på Rekord Bar før sommeren med politikere fra ulike partier og eksterne foredragsholdere, ble det fremsatt påstander om at de ansatte i kulturadministrasjonen opplever munnkurv. Dette er bare noen av tingene som kunne vært trukket fram. Det er ikke holdbart. Det må løses.

Jeg kjenner på den samme følelsen som da Barack Obama vant Nobels fredspris i 2009. Det var mange som håpet at hans politikk, en gang, skulle gjøre han fortjent til fredsprisen. Men den ble delt ut altfor tidlig. Det bidro til å svekke legitimiteten til presidenten som «alle» heiet på.

Vi i De Grønne deler drømmen om at Drammen faktisk skal bli Norges beste kulturkommune. I fjor vedtok bystyret en omfattende kulturplan. Den inneholder mange gode intensjoner, og flere sterke tiltak for ulike felt – men vil kreve betydelig finansiering og godt arbeid for å bli fulgt opp i tråd med intensjonen. Den har også noen hull som bør fylles. Noen felt, slik som dans, er nesten ikke nevnt.

Vi er klare for å samarbeide med alle kulturpartier om dette løftet, men krever samtidig at vi stikker fingeren i jorda og foretar en realitetsorientering. Når du ikke rydder hjemme, blir det ikke penere av at du forteller deg selv at det ser fint ut. Du kommer til å få høre det fra gjestene dine.

Drammen er ikke Norges beste kulturkommune – ennå – og blir ikke det av en prisutdeling. Men vi har alle muligheter til å oppnå det dersom kultur prioriteres riktig, sterkt og målrettede i årene framover.