Drammen skal utviklestil en foregangskommune, Norge til et foregangsland. Da nytter det ikke å fire på premissene om bærekraft når kommuneøkonomien blir trang.

Vi registrere debatten i kommunestyret 23. september, der det er enighet om at massivtreløsninger må forkastes til fordel for lavere investeringskost.

Hva skjedde med lovnaden i Drammens politiske plattform: «Kommunen skal være en foregangskommune med lave utslipp, lavt energiforbruk og fokus på biologisk mangfold»?

Det er god samfunnsøkonomi å bygge i tre. Kravene til klodens fremtidige miljø ivaretas. Driftskostnadene reduseres med mindre vedlikeholdsbehov som følge av robuste overflater og lavere ventilasjonsbehov, men likevel bedre inneklima.

Kort byggetid og lengre levetid gir også reduserte kostnader. Nå er Elverum, Kristiansand og Trondheim i front. Skal Drammen prøve å ta igjen?

Drammen var helt frem til 1970-årene et kraftsenter for norsk treforedlingsindustri, som industrikommune og eksporthavn for treindustrien i Drammensvassdraget. Flere av dagens eiere av Splitkon vokste opp i denne storhetstiden.

Det er en direkte link fra industrien i Drammensdistriktet til satsingen som Splitkon har gjort på Åmot. Drammen har en trehistorie å bygge på. Vi forstår behovet for å redusere kostnader, men andre momenter enn materialvalg alene må inkluderes.

Framtida må være sirkulær. Det betyr fornybar. Vi har lange tradisjoner for å bygge med tre her i landet. Drammensvassdraget ligger fortsatt gunstig til geografisk. Splitkon produserer krysslimtre, plater som kan brukes direkte som ferdige vegger, dekker og tak i store bygg. Det siktes årlig på rundt 100 prosjekter med 300.000 kvadratmeter bygningselementer ut porten til Splitkon.

Treindustrien leverer i dag til omtrent fire prosent av det som bygges nytt over bakken her i landet. Dette er altfor lite. Byggherrer, entreprenører, leverandører og brukere må lære å bygge og bo i moderne bygg i tre. Splitkon er en brikke i utviklingen av bygg i tre – også i Drammen.

Drammen er med i FutureBuilt, straks FutureBuilt 2.0, der målene for å nå Parisavtalen skal operasjonaliseres. Å bygge i tre en avgjørende bit for å låse karbon over de avgjørende tiårene vi har på å bringe kloden tilbake til der vi var før vi stakk hull på petroleumsbyllen.

I tillegg satses det i regionen med Lindum, avfallselskalet i verdenstoppen, Norcems Langskip i Brevik, og i det private næringsliv i Drammen, slik daglig leder i Næringsforeningen Rune Kjølstd nylig skrev i Drammens Tidende.

Det er gode eksempler på trebygg i Drammen, som Fjell barnehage, Node – Drammens storstue for innovasjon, Brandengen skole og studentboligene på Øvre Sund. Så ikke gi dere, Drammen. Vi er klare!

Oppfyll deres politiske plattform. Lokal treindustri stiller opp for Drammen med bærekraftige byggeløsninger.

Les også:

Chamilla (43) ble hentet til byens nye arkitektkontor

Eiendomsbransjen bygger i massivtre og tenker grønt. Men hva gjør kommunen?

Det holder ikke med tre pallekasser for dyrking av tomater for å kunne slå seg på brystet med en miljøprofil

Arbeiderpartiet positive til storutbygging, men stemte nei: –Skremmende!