Vil skjerme sykehuset med nytt bygg på Holmen

Et nytt bygg ytterst på Holmen kan bli en form for støyskjerming mot sykehuset på Brakerøya.