DRAMMEN: Drammen kommune har innført forbud mot håndhilsing og klemming for alle kommunale arbeidsplasser, inkludert skoler og barnehager.

Forbudet ble innført mandag og trer i kraft med umiddelbar virkning, skriver Dagsavisen Fremtiden som omtalte saken først.

Det er hengt opp plakater flere aktuelle steder, med følgende beskjed:

– Det innføres forbud i Drammen kommune mot håndhilsing og klemming. Forbudet gjelder inntil videre, og gjøres som et føre var-tiltak for å begrense faren for koronasmitte blant kommunens ansatte. Vi oppfordrer alle til å hilse hyggelig på kolleger og brukere, men at det gjøres på en annen måte enn håndhilsing og klemmer.

Kommuneoverlege John David Johannesen sier til avisen at forbudet er et resultat av Helsedirektoratets råd for å begrense smitte.

– Vi ser at direktekontakt er en av smittemåtene som er veldig vanlig. Kan man begrense den til det som er strengt nødvendig, vil man med det kunne begrense smitte. Vi mener også at det er bedre å innføre dette tiltaket nå, slik at vi får en rutine. I starten er vi kanskje veldig flinke til ikke å ta i hånden når vi møtes – men så gjør vi det av gammel vane når vi går.

Forbudet gjelder kun i jobbsammenheng, og ikke for kommunalt ansatte på fritiden.

– Det er klokt at vi i alle sammenhenger utviser større forsiktighet, men det er selvsagt noen vi klemmer uansett. Hjemme kan alle klemme fritt på hverandre og barna sine, til alt overmål er det bra for barn å bli klemt, så det skal vi ikke slutte med, sier kommuneoverlegen.