Ukrainernes rett til motstand, med alle tilgjengelige midler, støttes på bred front. Den verdsettes som en kamp for folkerettsprinsipper og grunnleggende demokratiske verdier, for selvbestemmelse og menneskerettigheter. Det er oppløftende å bevitne den politiske reaksjonstida med lynrask iverksettelse av omfattende sanksjoner. Folkeretten gjelder og må forsvares overalt, og rett til motstand mot okkupanter tilsvarende.

For det er nødvendig å minne om at det palestinske folk har stått og står i en sammenlignbar situasjon. Palestinerne har i mange tiår oppfordret det internasjonale samfunn til å legge press på okkupasjonsmakten Israel, og å holde Israel ansvarlig for vedvarende brudd på Folkeretten. Israel har i en rekke rapporter, seinest fra Amnesty International, blitt avslørt og definert som en apartheidstat, med omfattende menneskerettighetsbrudd og folkerettsstridig kolonisering. Den palestinske bevegelsen for boikott, sanksjoner og de-investeringer (BDS) er en ikkevoldelig motstandskamp. Likevel har denne formen for virkemidler blitt avvist som urealistisk eller illegitim.

Flere debattinnlegg og kronikker

Vi som er opptatt av palestinernes kamp håper oppriktig at ukrainerne ikke får oppleve noe tilsvarende. En skjebne der de siste ukenes erfaringer fortsetter inn i en fjern framtid. Derfor fortjener de støtte og solidaritet. Vi må likevel tydeliggjøre at prinsippene som hylles og forfektes i Ukraina-saken selvfølgelig gjelder overalt. Brudd på folkeretten og målrettet undertrykkelse kan ikke håndteres vilkårlig.

SV sammen med Rødt fremmet derfor følgende forslag til budsjettet i Drammen kommune for 2023: «Drammen kommune vil avstå fra å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som har virksomhet i konfliktområder, herunder okkuperte områder, som er uforenelig med folkeretten og som innebærer brudd på menneskerettighetene.»

Trist å oppleve at forslaget ikke fikk tilslutning fra andre enn forslagsstillerne, men vi gir ikke opp.

Nyheter fra Drammens Tidende