Urettferdig, usosialt og diskriminerende.

Drammen kommune praktiserer avkortning av sosialhjelp tilsvarende summen av barnetrygden. Oslo, Bergen, Stavanger og flere kommuner gjør det ikke. Praksisen er lovlig fram til 1. september, men i realiteten tar man den viktige støtten fra familiene som har aller minst.

Drammen KrF hevder å ta barnetrygden fra de fattigste familiene er urettferdig, usosialt og diskriminerende.

Forsker og professor ved OsloMet, Axel West Pedersen, sier til E24: «Det er en helt klar sammenheng mellom andelen fattige barn og om kommunene holder barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp.»

Å miste barnetrygden har store konsekvenser for familiene det gjelder. Barnetrygden er den enkeltstøtten som har størst betydning for å redusere fattigdom blant barnefamilier. Sosialhjelpen avkortes med 16.000 kroner for mange.

I dag er det 115.000 barn og ungdom, det vil si over 1 av 10, som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. De siste 20 årene har familiefattigdommen i Norge mer enn tredoblet seg, og koronapandemien har forsterket denne fattigdomskrisen. Drammen ligger dessverre på topp i antall barn i familier med lavinntekt.

Alle barn bør ha de samme mulighetene til en god oppvekst. Slik er det ikke i dag. For mange foreldre er økonomien så presset at utgifter til fritidsaktiviteter, bursdagsgaver og nødvendig utstyr må nedprioriteres for å få endene til å møtes. Dette påvirker både barna og foreldrenes hverdag, psykiske helse og deltakelse i samfunnet.

KrF har frontet dette kravet i tre budsjettrunder i nye Drammen kommune, men blitt stående stort sett alene. Det er derfor respektabelt at SV å har brutt samarbeidet med Ap/Sp-posisjonen i Drammen som nekter å rette opp denne urettferdigheten. KrF sto sammen med SV, Rødt og NTB i siste kommunestyremøte om å endre denne praksis umiddelbart.

Det er sterkt beklagelig at de «store» partiene i Drammen, som alle proklamerte at kampen mot barnefattigdom var hovedsaken å ta tak i, svikter så totalt.

Å gjøre noe med fattigdommen i Norge krever mange og strukturelle tiltak, i arbeidslivet, boligmarkedet, skolen og med inkludering. Men ett tiltak som er enkelt og svært målrettet, er å sørge for at alle barnefamilier får barnetrygd.

LES OGSÅ: