Da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tidligere i år stilte seg på barrikadene for å få Oslo fremover i vaksinekøen, valgte drammensordfører Monica Myrvold Berg (Ap) å gå stille i dørene. Dette til tross for at drammenserne har levd med så å si like høyt smittetrykk og et minst like strengt og langvarig smittevernsregime som hovedstaden. Tidvis har Drammen toppet verstingstatistikken.

Myrvold Berg har tydeligvis ikke ønsket å røre for mye i den allerede brennhete vaksine-gryta. Dosene var på nyåret allerede fordelt etter det Folkehelseinstituttet mente var det mest helsemessig riktige, og politisk falt denne fordelingsstrategien i god jord ute i distrikts-norge. Molde-gate viste med all tydelighet hvor lettantennelig, men også politisk, denne debatten var.

Derfor er det enklere å skyve rådene fra nasjonale helsemyndigheter foran seg, slik drammensordføreren og smittevernekspertisen i kommunen har gjort. Men det kan også ses på som feigt. For er det noen som virkelig har fått kjenne på smittetrykket og konsekvensene av de strenge tiltakene, så er det Drammen. Med unntak av noen uker i februar, da vi trodde vi kunne glede oss over lysere tider, har drammenserne levd under et vedvarende strengt smitteregime. Ikke minst har innvandrerbydelen Fjell slitt med blodrøde smittetall over lang tid, noe som har vært en stor utfordring for kommunen og ikke minst innbyggerne der.

Likevel var ikke Drammen med da Folkehelseinstituttet i begynnelsen av mars endret vaksinestrategien og åpnet opp for en skjevfordeling av vaksiner til kommuner med høyt smittetrykk over tid. Bommen gikk ned rett foran nesen på Drammen, som akkurat da hadde en kortvarig og forbigående periode med litt lavere smittetall.

Denne uken la regjeringens ekspertutvalg frem en samfunnsøkonomisk analyse over smitteverntiltak, som danner grunnlaget for regjeringens gjenåpningsstrategi. I rapporten anbefales det nå å gi enda flere vaksiner til områder med mye smitte over tid. Det vil ifølge utvalget gi færre dødsfall, færre sykehusinnleggelser og raskere nedtrapping av de strengeste tiltakene, og komme hele landet til gode.

– Det er store forskjeller i smittenivå mellom ulike områder i landet. Da er det slik at betydningen av å ha en vaksine er størst i de områdene hvor det er høy risiko for å bli smittet, uttalte Steinar Holden til VG.

Men blant byene som pekes ut som hotspots for vaksineprio er heller ikke denne gangen Drammen med. De som listes opp er Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Lørenskog og innvandrertette bydeler i Oslo, men smittetallet i Drammen (411) har de siste fjorten dagene ligget godt over både Moss (159) og Fredrikstad (356). Drammen ligger dessuten midt i den smittebelastede østlandsgryta, tett på Oslo, der det vil ta lang tid å få ned smittetallene.

Lederen av ekspertutvalget, økonomiprofessor Steinar Holden, understreker overfor VG at det vil være naturlig å ta en ny vurdering av hvilke områder som blir pekt ut dersom man skulle gjøre en ny omfordeling av vaksiner.

Det bør i så fall aktualisere Drammens inntog på prioriteringslisten, selv om smittevernoverlege Einar Sagberg har en noe defensiv holdning til det hele. På spørsmål om ikke Drammen bør rykke frem i vaksinekøen, svarte han under torsdagens pressebrief at det må nasjonale helsemyndigheter få lov til å bestemme. Drammen får 4200 vaksinedoser denne uken, og rundt 4000 neste uke, men kommuneoverlegen understreker samtidig at kommunen har kapasitet til å ta imot flere doser. I det ligger det i det minste en antydning om at vi er klare for en skjevfordeling og kan ta vår del av vaksinedugnaden.

Drammensere flest er slitne av ett av landets lengste nedstengninger og hardeste tiltak, uten å få noe igjen for det i form av vaksinedoser. Da er det på høy tid at ordfører Monica Myrvold Berg slamrer mer med dørene, på drammenserne vegne. Drammen må opp på vaksinelista, slik smittetrykket lenge har vært et uttrykk for.

Les også: