Flyktningstrømmen fra Ukraina er den største i Europa etter den andre verdenskrig.

Det er kommet over 2,7 millioner flyktninger til nabolandene. Når dette leses, er tallet økt med mange hundre tusen. Nabolandene kan umulig bosette alle, og noen av nabolandene er de fattigste i Europa. Moldova er Europas fattigste, og har allerede tatt imot 80.000.

Norge, som et av de rikeste landene i verden, må derfor kunne ta imot flere enn vi noen gang har gjort. 10.000 flyktninger til Norge er en altfor lav andel i forhold til både mulighet, plass, økonomi og kommuner som vil ta imot. Det er allerede kommet over 2.000.

Drammen fikk IMDis bosettings- og integreringspris i 2014 og var en av seks nominerte for 2021. Drammen har derfor alle forutsetninger for å kunne ta imot flyktninger på en god måte.

Hvor mange skal vår multietniske kommune ta imot? Et eksempel fra en annen by i Viken: Sarpsborg har 58.000 innbyggere og der ønsker man å imot opp mot 1.000 ukrainske flyktninger. Drammen har over 102.000 innbyggere. Drammen er ikke dårligere rustet enn Sarpsborg, og bør derfor kunne ta imot det dobbelte.

250 flyktninger, som har vært et tall foreslått av administrasjonen, er et puslete og uverdig tall for vår kommune i den situasjonen Europa nå står i. Drammen Kristelig Folkeparti vil arbeide for at Drammen må kunne motta 2.000 ukrainske flyktninger som et minimum.

LES OGSÅ: