Drammen må spare 150 millioner i året. Hvorfor starter vi ikke i 2020?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Økonomien i Drammen kommune er svakere enn forventet. Kostnadene forbundet med koronaepidemien vil i all hovedsak bli kompensert av staten, men det er viktig at kommunen følger opp og rapporterer de faktiske kostnadene.

Utfordringen er at kommunens forbruk er for høyt, på nær sagt alle tjenestefelt, etter etablering av ny kommune 1. januar 2020. Dette varslet Høyre om ved budsjettbehandlingen høsten 2019, og foreslo at man skulle følge rådmannens anbefalinger fullt ut. Så skjedde ikke. Posisjonen bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Venstre lukket øynene for advarslene fra administrasjonen og vedtok et budsjett basert på valgløfter og dårlig økonomisk fremsynthet.

Nå skal formannskapet og kommunestyret i Drammen behandle 1. tertialrapport 2020 og påbegynne arbeidet med budsjett/økonomiplan for 2021.

2020 reddes av engangspenger fra staten i forbindelse med tilskudd tilknyttet etableringen av ny kommune og andre økonomiske håndsrekninger fra landets øverste politiske organ. Men i 2021 treffer virkeligheten oss med full tyngde fordi det meste av disse tilskuddene forsvinner.

Da er det forunderlig at posisjonen ikke vil igangsetter sparetiltak umiddelbart. Er det slik at posisjonen stikker hodet i sanden og håper at dette går over av seg selv? Det gjør det nok dessverre ikke.

Merforbruket i Drammen kommune må reduseres vesentlig, og rådmannen har varslet en nødvendig innsparing på 150 millioner kroner hvert år fremover. Hvorfor begynner vi ikke i 2020?

Drammen er heldig stilt fordi vi har en sparegris som heter disposisjonsfond, hvor det er akkumulert ca. 600 millioner kroner for å løse uforutsette og helt nødvendig tiltak. En tapping av dette fondet til daglig drift vil fort føre til at kommunen står uten handlingsrom når uforutsette hendelser oppstår og ting må løses.

Vi må igangsette nødvendige sparetiltak umiddelbart. Storslåtte planer og merforbruk i de fleste tjenestesektorer må reduseres.

Brorparten av kostnader til oppvekst og utdanning og helse og aldersomsorg er lovpålagt og kan ikke røres. Det gir oss som kommunepolitikere et begrenset handlingsrom.

Rådmannen har i sitt forslag til innsparinger presentert en oversikt over mulige innsparingstiltak og inntjeningsmuligheter hvor både Høyre og posisjonen har gitt beskjed om hvilke områder som bør prioriteres. På noen områder er vi enige. På andre områder ikke.

Etablering av nye Drammen kommune skulle gi oss effektiviseringsfordeler og dermed lavere kostnader. Det har ikke skjedd så langt, og vi må derfor se på omfanget av administrativ styring og hvordan de forskjellige tjenestesektorene organiseres.

Det er her de største innsparingsmulighetene ligger. Re-kommunalisering, som er Arbeiderpartiets fanesak, vil medføre flere ansatte og økte kommunale kostnader. Det er vi i Høyre helt imot. Vi mener bruk av etablerte, private selskaper og fagmiljøer som konkurrerer på kvalitet og pris ved leveranser til kommunen, gir best resultat i kombinasjon med kommunens etablerte tjenestetilbud.

I Drammens Tidende fredag 5. juni hevdes det at Høyre ikke vil prioritere gratis barnehage til de svakeste. Dette er ikke riktig. Vi er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår,og står støtt på tidligere vurderinger av nødvendigheten av gratisplasser for mange lavinntektsfamilier. Imidlertid er et fast innslagspunkt på 462.000 kroner i husstandsinntekt som grense for alle sosiale og kommunale støtteordninger og friplasser, en utfordring. Det kan føre til inntektstilpassing for å oppnå rett på tilbud som langt overskrider verdien av høyere lønnsinntekt.

Det kan være fornuftig å differensiere innslagspunktet, og det kan være fornuftig å se på gradert støtte som et incitament for arbeid og utdanning. Høyre står støtt på at arbeid skal lønne seg. Da kan ikke vi støtte et system hvor det kan lønne seg å jobbe mindre. I en situasjon hvor kommunen må spare penger vil det være uansvarlig å ikke også se på dette tjenestefeltet både når det gjelder organisering og størrelse.

Vi i Høyre kan i dag sette oss rolig tilbake og se på at posisjonen foretar sine prioriteringer, og vedtar et budsjett etter eget forgodtbefinnende som kan får alvorlige konsekvenser for økonomien i Drammen kommune i mage år fremover. Det kommer vi ikke til å gjøre.

Høyre ønsker å være et konstruktivt opposisjonsparti som finner løsninger i felles arbeid med budsjettene, men det forutsetter selvfølgelig at posisjonen lytter til våre innspill og råd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken