Vi kjenner alle til samtiden og framtiden som byr på en verden av grenseløshet gjennom smarttelefonen. Selv om dette innebærer både fordeler og ulemper, så trenger alle grenser. Kun motivert av det beste for de unges læring og sosiale liv, så har vi en klar oppfordring med støtte fra forskningen: Mobilen må ut av skolen.

Nye tall fra Medietilsynet viser at 87 prosent av 9–11 åringer har sin egen smarttelefon. Tre av fire barn er på sosiale medier før fylte 13 år. Statistikken taler klart, mobiltelefoner gjennomsyrer livene til de fleste unge i samfunnet vårt.

Det er ikke overraskende at dette stadig problematiseres, særlig fra bekymrede foreldre. Ulike forslag for å begrense mobilbruk strømmer til, deriblant fra skuespiller Ane Dahl Torp som taler for en aldersgrense.


Les også

Billy, hvilken virkelighet lever du i når du vet at 3.000 barn i Drammen vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt?


Noe må gjøres

Det er ingen tvil om at slike stemmer har rett langt på vei i sin bekymring og at noe må gjøres. Så, hva må gjøres? Vi ser på skolen med stor respekt som arena, og et av stedene hvor barn og ungdom tilbringer aller mest tid i hverdagen.

I tillegg til at mange lærere må stå i en daglig kamp om elevenes oppmerksomhet i forhold til mobilen, så har ulempene også vist seg gjennom studier som gjelder læringsutbytte.

En omfattende studie fra London School of Economics and Political Science viser at ved skoler som har praktisert forbud mot mobiltelefon i hele skoletiden, så får elevene bedre resultater. For de svakeste elevene var forbedringen størst.

Resultatene har også støtte blant norske forskere, som har sett en lignende tendens hvor skjerpede regler for mobilbruk reduserte omfanget av forstyrrelser i skolen.

Sentral regulering av mobiltelefoner

Selv om problemet er klinkende klart er det likevel en del som tviler, for hvordan skal dette gjøres i praksis? Frankrike har vist at det går an å få tusenvis av barn og ungdom til å ha mobilen innlevert eller avslått hele skoledagen, gjennom sentral regulering.

Det finnes også skoler som praktiserer såkalte mobilhotell, som er hva det høres ut som, en felles stasjon hvor alle mobilene sjekkes inn i begynnelsen av skoledagen. Dette har fungert godt for både lærere og elever ved enkelte skoler i Drammen.

Forbudet er også motivert av det vi tror er best for ungdommers psykiske helse. Det er ingen tvil om at det er store utfordringer hva gjelder psykisk helse i dagens samfunn, og det er stor grunn til å tro at sosiale medier har en del av skylden. Faktisk sier enkelte kilder at selvmordsraten har økt parallelt med bruken av sosiale medier.

Læring og sosialt samspill

Mange vil være enig i at skolens viktigste oppgaver handler om læring og sosialt samspill. Derfor er det svært alvorlig når begge deler går på bekostning av flere scrollinger og double taps.

Enkelte vil kanskje mene at det er for strengt med et forbud mot mobilbruk gjennom hele skoledagen, slik vi i KrF mener. Vi kaller det heller offensivt mot det vi vet er det beste med støtte fra forskningen. Vi ønsker det beste for de unge og har ikke samvittighet til å tie. La Drammen være en foregangskommune og få mobilen ut av skolene!