Gå til sidens hovedinnhold

Drammen, Øvre Eiker og Lier vil sammen være en sterk arena for næringsetablering og utvikling

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunereformen er gjennomført og kommuneinndelingen er satt for et ukjent antall år. Tiden er inne til å leve ut resultatet og ta ut effektene av ny struktur.

I den forbindelse ønsker næringslivet i drammensregionen å oppmuntre politikere og administrasjon i Drammen, Lier og Øvre Eiker til å finne felles løsninger. Som det største fellesskapet for næringslivet i regionen, vil vi gjerne bidra. Sammen kan vi utvikle, forankre og gjennomføre tiltak som bidrar til sysselsetting og næringsvekst.

De tre kommunene Drammen (100.000), Lier (27.000) og Øvre Eiker (20.000) har til sammen nesten 150.000 innbyggere. Mangfold preger næringslivet. De tre kommunenes ulike profil, beliggenhet og tomtetilbud gjør dem samlet attraktive for næringsetablering. Men for å bli fristende nok, kreves det samordning, samarbeid og felles innsats.

Et eksempel: Vi bør ha gode muligheter til å få flere store logistikkbedrifter hit, i alle fall gi attraktive tilbud til de bedriftene som allerede er her. Om slike virksomheter etablerer seg i Fiskumparken i Øvre Eiker, på Liertoppen i Lier eller finner plass i Kobbervikdalen i Drammen, bør ikke være avgjørende.

Et annet eksempel: Helsenæringen sies å være den raskest voksende næringen her i landet. I Fjordbyen arbeides det intenst for å etablere Helseparken. De tre kommunene bør alle bidra til å utvikle og fylle parken slik at den blir en klynge å regne med på nasjonalt nivå.

Et tredje eksempel: Bedrifter som har behov for flytogforbindelsen, bør de tre kommunene i fellesskap søke å få lokalisert i Drammen sentrum.

De tre kommunene representerer et felles bo- og arbeidsmarked med omfattende intern pendling. Og med ut pendlingen som en felles utfordring.

Handelen foregår på tvers av kommunegrensene og kulturopplevelsene er både unike, lokale, regionale og felles for liunger, eikværinger og drammensere. Mange av disse institusjonene representerer store muligheter i et felles løft: Portåsen som nasjonal aktør innenfor litteraturen, Union og Drammens Teater som nasjonale og regionale for konsert og teater og Linnesvollen i Lier som et nasjonalt og internasjonalt ridesenter.

Alt de tre kommunene har felles, tilsier samarbeid. Men det er flere grunner enn det til å samarbeide. Truslene og konkurransen fra andre regioner er sterk og økende. I sør posisjoner nye Holmestrand kommune seg, med Sande på laget, helt inntil Drammens grenser. Både ASKO i Lier og Ramberg på Holmen fant tomter i Hanekleiva …

I øst og mot nord har Røyken og Hurum gått mot Asker. Askerhalvøya er det nye uttrykket.

Enda større er utfordringen og konkurransen fra andre regioner, f.eks. Oslo og nordover mot Lillestrøm. Vestby og østover. Kanskje enda sterkere fra ringeriksregionen når nye E16 og Ringeriksbanen en gang står ferdig. Det er ikke så lenge til.

Som næringsforening, med de tre kommunene som nedslagsfelt, er vi opptatt av at næringspolitikken er felles, offensiv, dedikert og målbevisst. Fordi vi ser at attraktive arbeidsplasser, og jobber til alle, er så avgjørende for at samfunnet skal lykkes også på andre områder. Enten det dreier seg om integrering, skatteinngang, skole og eldreomsorg, bekjempelse av fattigdom og utenforskap. Sunne bedrifter som bidrar til fellesskapet med arbeidsplasser, skatt og aktivitet er et avgjørende suksesskriterium.

Dersom Øvre Eiker, Lier og Drammen evner å forene kreftene og presentere seg som én felles arena for næringsetablering og utvikling, vil alle tjene på det.

Det er naturlig at de tre ordførerne – en fra Senterpartiet, en fra Høyre og en fra Arbeiderpartiet tar initiativet og setter retning for felles næringspolitikk. Kommunedirektørene bør naturligvis være med slik at samarbeidet er forankret også i administrasjonen i de tre kommunene.

Vi i næringsforeningen er klare til å bidra, for vi vet at våre medlemsbedrifter er mer opptatt av muligheter og vekst enn av kommunegrenser.

Sammen bør vi ha en felles ambisjon om å gjøre Lier, Drammen og Øvre Eiker sterkere sammen.

Noen vil kanskje innvende at det blir for smått med Lier, Øvre Eiker og Drammen. De vil mane oss til å være mer ambisiøse, for eksempel ved å inkludere Kongsberg i den ene enden og Asker i den andre. Først da er regionen sterk nok og stor nok til å konkurrere med sør, øst og nord, vil de si. Vi er langt på vei enig i det, og felles satsing på aksen Kongsberg – Asker bør være en langsiktig ambisjon.

I erkjennelse av at det kan bli vel strevsomt å få det til, er vårt beste råd å begynne med de tre naboene som har Drammen som felles by og som allerede utgjør en samlet næringsregion.

Les også

Slik vil de gjøre Tollbugata til en oase

Les også

Derfor slutter Manuela Ramin-Osmundsen

Les også

Mange står uten lærlingplass – bedriftene sitter på gjerdet

Les også

Drammen taper én av fem turister: – Vi satset ikke før, men vi gjør det nå

Les også

Vil legge til rette for bobiler: – Det er sørgelig at vi ikke har en plass å tilby disse turistene

Kommentarer til denne saken