Drammen Scener AS med Drammens Teater og Union Scene skal være et av Drammen kommunes viktigste redskap for å nå våre kulturpolitiske mål.

2020 har på grunn av koronaen vært et vanskelig år å levere kulturopplevelser, men måten daglig leder og styreleder la fram året som har gått i formannskapet på tirsdag tyder på at man var meget fornøyd med egen innsats.

Man hadde nemlig gått i pluss med én million kroner, og det ble noe spøkefullt sagt av både Høyres Fredrik Haaning og av daglig leder for Drammen Scener Knut Harald Pleym at det er lettere å drive et kulturhus i pluss uten aktivitet.

Det i seg selv bør være et varsku for hvordan Drammen Scener driftes. Når vi i tillegg vet at de som har måttet betale for dette overskuddet, er kulturinstitusjonens dyktige ansatte som har gått permittert store deler av det siste året, blir det ekstra ille.

Særlig når det faktum at mange av de 28 ansatte i Drammen scener har gått permittert store deler av fjoråret, såvidt ble nevnt i en bisetning, mens egen glede over millionoverskuddet ble nevnt en rekke ganger.

Det er noen fordeler ved at Drammen Scener er organisert som et AS. Men kanskje viser den totale mangelen på forståelse for de ansattes situasjon at det kan være på tide å vurdere hvorvidt den viktigste kulturinstitusjonen i kommunen skal være driftet med profitt som formål.

Flere sammenlignbare institusjoner i andre kommuner er organisert som et kommunalt foretak, og felles for dem er at ingen ansatte har vært permittert under krisa.

Det som kjennetegner fremoverlente bedrifter, er at man benytter kriser til å bygge kompetanse, slik at man står sterkere etter krisa. Noen ord i meldinga til formannskapet om sikring og bygging av kompetanse for de ansatte ble i alle fall aldri nevnt.

Men man var vel for opptatt av å snakke om overskuddsmillionen, slik man har vært vant med. at har vært det eneste målepunkt for det tidligere politiske flertallet, i det gamle høyrestyrte Drammen.

Når vi i tillegg til stadighet får tilbakemelding fra det frivillige kulturlivet i Drammen om at man blir priset ut av kulturhusa som skal være vår viktigste arena også for frivillige og amatører innafor scenekunst og musikk er det kanskje på tide at Drammen Scener i større grad retter fokuset mot kultur og bort fra kun tanken om profitt, iallfall hvis de skal få fortsette som AS.

For øvrig anbefaler jeg som gruppeleder i Arbeiderpartiet at man starter kursendringen med å bruke overskuddsmillionen på kompetanseheving av de flotte ansatte som institusjonen heldigvis fortsatt har, og at dere setter ned prisene for leie til barne- og ungdomsteatret og andre frivillige aktører når dere gjenåpner.

Les også:

Les også

Hardt rammet av pandemien: – Jeg hadde ikke råd til ribbe til jul, for å si det sånn